Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kiusamisest vabaks!

Kiusamisest vabaks!

kv-logo.png

 

Meie lasteaias on „Kiusamisest vabaks!” metoodika kasutusel rühmades nr 5, 6, 7, 9, 11, 12.

„Kiusamisest vaba lasteaed“ projektis osalevad 3-7 aastased lapsed, nende õpetajad, lapsevanemad ning lapsele olulised inimesed. Eestis on metoodika maaletoojaks ja projekti elluviijaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika kasutamisel areneb lastekollektiivis kiusamist ennetav käitumiskultuur - lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad üksteisest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.Seega tugineb metoodika neljale põhiväärtusele:

 • Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.
 • Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma igasse lapsesse, olla kõigile hea kaaslane, võtta omaks mitmekesisus ja tunnustada teiste laste erinevusi ja austada igaühe kombeid.
 • Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi kaaslaste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.
 • Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea kaaslane, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Lasteaias loodud heade suhte pagas aitab toime tulla ka sotsiaalsete suhetega edaspidi. Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline sisendada lastesse positiivseid väärtusi võimalikult varases eas.Igapäevases kasvatusprotsessis on erinevaid olukordi, mida on vaja tegelike põhjusteni jõudmiseks analüüsida. See eeldab head koostööd lasteaia personali ja lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

"Kiusamisest vabaks!" metoodika lähtub lapsest ning keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Kiusamisvastasel programmil on kolm sihtgruppi:

 • Kogu lasteaia personal. Lasteaia töötajad on eeskujudeks ja inspireerijateks sallivust suurendavate sotsiaalsete käitumismudelite rajamisel.
 • Lapsevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama.
 • Lapsed, keda soositakse muutuma aktiivsemaks. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele pealtvaatajatele, kes moodustavad tähtsa osa tõrjumismudelitest.  

5 nõuannet lapsevanemale:

 • julgustage oma lapsi mängima rühma erinevate lastegaärge rääkige negatiivselt lasteasutuse
 • teistest lastest või nende vanematest
 • viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine
 • julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma
 • olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest

Rohkem infot projekti kohta: https://kiusamisestvabaks.ee/

Viimati muudetud 11.01.2024