Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laste psühholoog

Laste psühholoog

Lasteaia koosseisus on laste psühholoog
Psühholoog Nadezda Speranskaya
Tööaeg E-R 8.00-15.00
Vastuvõtuaeg T 14.00-18.00
telefon  (E,T,K,N 13 - 15) 53028786

Psühholoogi töö lasteaias seisneb laste arengu ja heaolu toetamises koostöös lapsevanemate ja rühmaõpetajatega, kaasates vajadusel ka teiste erialade spetsialiste. Samuti viib psühholoog läbi tundeeluga seotud õppetööd.
Lasteaiapsühholoog:
 • viib läbi vaatlusi;
 • analüüsib vaatlusi ja õpetaja poolt kirjeldatud probleemseid olukordi;
 • nõustab last, vanemat, õpetajaid ning teisi võrgustiku liikmeid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide ning erivajaduste osas;
 • aitab vajadusel suunata last teiste spetsialistide poole täiendavateks uuringuteks või terapeutiliseks tegevuseks;
 • osaleb ümarlauanõupidamistel ning vajadusel lapse arenguvestlustel;
 • viib vastavalt oma ettevalmistusele läbi lapsevanematele ja õpetajatele koolitusseminare;
 • osaleb aktiivselt lasteaia vaimse tervise edendamises.
Psühholoogi poole võivad pöörduda lapsevanemad, lasteaiaõpetajad ning lapsega seotud täiskasvanud, kes tunnevad lapse pärast muret või soovivad lapse arengu/käitumise osas nõu pidada. 

Laste tegevusteraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu arendatakse last tervikuna. Koostöös rühmaõpetajate ning teiste tugispetsialistidega selgitatakse välja millistel lastel on teraapiat vaja ning milliseid oskusi on vaja arendada. Samuti nõustab tegevusterapeut vajadusel nii õpetajaid kui lapsevanemaid. Teraapias kasutatakse erinevaid arendavaid mänge ning loovaid tegevusi.
Tegevusteraapias arendatakse lapse
 • käelisi oskusi (peen- ja jämemotoorika, silma-käe koostöö, pliiatsi- ja kääridehoid jne.)
 • püsivust, tähelepanu- ja keskendumisvõimet
 • mänguoskusi
 • sotsiaalseid oskusi (eneseväljendus, teiste lastega arvestamine, oma järjekorra ootamine jne.)
 • eneseteenindusoskusi (riietumine, söömine jne)
 • toetatakse kõne arengut

Годовой план работы психолога д/сада "Мuhu":

Сентябрь:

1 Детская йога на эстонском языке для всех детей сада ежедневно, 8.10-8.30

2 Обследование и наблюдение детей

3 Инд занятия с детьми, нуждающихся в помощи психолога — песочная терапия, ежедневно

4.Для подгрупп 12,9,6,10,7 гр сказкотерапия цикл занятий "Сказкотерапия Осень" — 22,29 сентября

Октябрь: 

1 Детская йога на эстонском языке для всех детей сада ежедневно, 8.10-8.30

2 Инд занятия с детьми, нуждающихся в помощи психолога — песочная терапия, ежедневно

3.Для подгрупп 12,9,6,10,7 гр сказкотерапия цикл занятий "Сказкотерапия Осень" — 6,13,20,27 октября

4 Тренинг для педагогов «Сказкотерапия Осень» 5.10

5 Для педагогов 12,9,6 гр знакомство с проектом для детей «Рыцари и прекрасные дамы» 20.10

Ноябрь:

1 Детская йога на эстонском языке для всех детей сада ежедневно, 8.10-8.30

2 Инд занятия с детьми, нуждающихся в помощи психолога — песочная терапия, ежедневно

3 Проект по развитию эмоционального интеллекта «Рыцари и прекрасные дамы» для подгот + ст группы (12,6,9) — 10,17, 24 ноября

4 Тренинг для родителей «Кризисы, как их пережить и обойтись без валерьянки » 28.11

Декабрь:

1 Детская йога на эстонском языке для всех детей сада ежедневно, 8.10-8.30

2 Инд занятия с детьми, нуждающихся в помощи психолога — песочная терапия, ежедневно

3 Проект по развитию эмоционального интеллекта «Рыцари и прекрасные дамы» для подгот + ст группы (12,6,9) — 1,8,15 декабря

4 Арт терапия для педагогов «Сотворение Вселенной» 7.12

Январь:

1 Детская йога на эстонском языке для всех детей сада ежедневно, 8.10-8.30

2 Инд занятия с детьми, нуждающихся в помощи психолога — песочная терапия, ежедневно

3 Проект по развитию эмоционального интеллекта «Рыцари и прекрасные дамы» для подгот + ст группы (12,6,9) — по пятницам

4.Для подгот + ст группы — проект музейные уроки, эмоции ( с Н Лутовой) — согласно расписанию

5 Арт терапия с элементами телесной терапии для педагогов «Границы государства» 16.01

6.Цикл тренингов для родителей выпускников с детьми

часть 1. «Здравствуй, школа! » 23.01

Февраль:

1 Детская йога на эстонском языке для всех детей сада ежедневно, 8.10-8.30

2 Инд занятия с детьми, нуждающихся в помощи психолога — песочная терапия, ежедневно

3 Проект по развитию эмоционального интеллекта «Рыцари и прекрасные дамы» для подгот + ст группы (12,6,9) — по пятницам

4.Для подгот + ст группы — проект музейные уроки, эмоции ( с Н Лутовой) — согласно расписанию

5  Сказкотерапия для педагогов 13.02

6 Цикл тренингов для родителей выпускников с детьми

часть 2: Арт терапия «Границы государства» 27.02

Март:

1 Детская йога на эстонском языке для всех детей сада ежедневно, 8.10-8.30

2 Инд занятия с детьми, нуждающихся в помощи психолога — песочная терапия, ежедневно

3 Завершение проекта по развитию эмоционального интеллекта «Рыцари и прекрасные дамы» для подгот + ст группы (12,6,9) — по пятницам

4.Для подгот + ст группы — проект музейные уроки, эмоции ( с Н Лутовой) — согласно расписанию

5 Для подгрупп 12,9,6,10,7 гр сказкотерапия цикл занятий "Сказкотерапия Весна" по пятницам

6 Цикл тренингов для родителей выпускников с детьми

часть 3 арт терапия  «Сотворение Вселенной» 19.03

Апрель:

1 Детская йога на эстонском языке для всех детей сада ежедневно, 8.10-8.30

2 Инд занятия с детьми, нуждающихся в помощи психолога — песочная терапия, ежедневно

3 Для подгот + ст группы — проект музейные уроки, эмоции ( с Н Лутовой) — согласно расписанию

4 Для подгрупп 12,9,6,10,7 гр сказкотерапия цикл занятий "Сказкотерапия Весна" — по пятницам

5 Цикл тренингов для родителей выпускников с детьми

часть 4 «Мама, ты готова к школе? Локус контроль или кто собирает портфель в школу?»16.04

Май:

1 Детская йога на эстонском языке для всех детей сада ежедневно, 8.10-8.20

2 Инд занятия с детьми, нуждающихся в помощи психолога — песочная терапия, ежедневно

3 Тренинг для родителей «Эмоциональный интеллект: как понимать своего ребенка и как с ним договариваться» 14.05

Viimati muudetud 11.04.2024