Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö

Õppetöö

Lasteaia õppetööd reguleerib Koolieelsete lasteasutuste seadusriiklik õppekava ja Tallinna Muhu lasteaia õppekava.

Õppekeeleks on vene keel.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid:
 • toetada lapse huvi looduse vastu;
 • luua võimalused ja tingimused lapse tervikliku isiksuse kujunemiseks;
 • hoida ja tugevdada lapse tervist;
 • anda lapsele hea koolieelne ettevalmistus.
Lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse põhimõtteteks on:
 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • lapse arengut soodustava keskkonna loomine;
 • üldõpetusliku tööviis; - kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadeks on:
 • Mina ja keskkond;
 • Eesti keel kui teine keel
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Muusika
 • Liikumine

Viimati muudetud 29.09.2022