Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Arengukava

Tallinna Muinasjutu Lasteaia arengukava aastateks 2017 – 2022 on dokument, mis on suunatud organisatsiooni arendustegevusele ja mille koostamise eesmärgiks on lasteaia arengu põhisuundade ja –valdkondade määratlemine, lasteaia kolme aasta tegevuskava koostamine ning arengukava uuendamise korra sätestamine.

Tallinna Muinasjutu Lasteaia arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja  30.detsember 2016 käskkirjaga  nr 1.-2/776

Tallinna Muinasjutu Lasteaia arengukavaga 2017 - 2022 saab tutuvuda siin.
 

Viimati muudetud 30.10.2023