Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu

Hoolekogu

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD 

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA  hoolekogu koosseis õppeaastal 2023/24


Tallinna Haridusameti juhataja 26.oktoobri 2011 käskkiri nr 1.-2/480„Tallinna koolieelsete lasteasutuste hoolekogu koosseisude kinnitamine” lisa 44.

Esinaine
Alena Stadnik (Mõmmikute rühm)
Liikmed
Birgit Ploomipuu, esinaise asendaja (Pääsukeste rühm)
Darja Juganova (Muumide rühm)
Aire Lossmann (Tibude rühm)
Kristiine Linnaosa esindaja
Hela Kauber
Õpetajate esindaja
Anne Võhma (Mõmmikute rühm)


Hoolekogu
• Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
• Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.
• Hoolekogu kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest.
• Hoolekogu annab juhatajale ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
• Hoolekogu teeb juhatajale ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
• Hoolekogu osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.
• Hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
• Hoolekogu otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
• Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
• Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
• Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

(väljavõte Koolieelse lasteasutuse seadusest)


Link Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu kogulehele, kus kirjas hoolekogu tööd puudutavad  õigusaktid.
Hoolekogu koolitsmaterjalid, kus õigusaktid lihtsamas sõnastuses ja kuidas läheneda hoolekogu tööle pigem hea koostöö vaatenurgast.
 

TLHL tegemistel saate silma peal hoida:

https://www.facebook.com/hoolekogud

 www.hoolekogudeliit.ee

Viimati muudetud 27.10.2023