Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Muinsuskaitse osakonna arhiiv

SEOSES COVID-19 UUE PUHANGUGA MUINSUSKAITSE OSAKONNA ARHIIVIS VASTUVÕTTU EI TOIMU. KÕIK SOOVID PALUN ESITADA ARHIVAAR Anne Rauale anne.raud@tallinnlv.ee. Digiteeritud materjalid väljastatakse vastavalt kehtestatud teenustasule (Tallinna Linnavalitsuse 03.02.2021 korraldus nr 116). Näiteks arhiivi dokumendi skaneerimine formaadis A4 - 0,40 eurot, A3 formaadis - 0,80 eurot, formaadis A2 - 2,20 eurot. Arhiivifoto skaneerimine 300dpi 0,40 eurot.

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna (end Kultuuriväärtuste ameti) arhiivis saab tutvuda muinsuskaitseala ja kultuurimälestisi puudutava projektdokumentatsiooniga, muinsuskaitse eritingimustega, arheoloogiliste uuringute, ajalooliste õienditega jm asjasse puutuvate dokumentidega.

Normaalolukorras. Muinsuskaitse osakonna arhiiv on avatud ESMASPÄEVITI kl 14.00-17.00 ja NELJAPÄEVITI 9.00-12.00. Külastuseks palume eelnevalt kokku leppida kas linnaplaneerimise ameti arhiivi üldmeilil anne.raud@tallinnlv.ee või tel 640 4724). Suvehooajal saab arhiivi siseneda ka Apteegi tänava poolsest uksest.

Muinsuskaitse osakonnale arhiveerimiseks üle antav pabereksemplar peab olema A4 formaadis. Köitmisel kasutada eelistatult kahe paelaga arhiivpüsivast papist kaasi või kartonist paelkinnitusega regsitraatoreid. Lubatud on kasutada ka tavalisi kartongist või plastist kiirköitjaid ja registraatoreid. Keelatud on kasutada kammköidet, traatköidet, spiraalköidet. Kausta lehed, sealhulgas ka joonised, tuleb järjekorras nummerdada. Tiitelleht võetakse numereerimisel arvesse esimese lehena, teisest lehest alustatakse numbriga 2. Fotod esitada värvilise väljatrükina foto- või koopiapaberile.

Tee, trassi ja tehnorajatise projekti arhiveerimiseks komplekteerida vähendatud mahus kaust (mälestist või muinsuskaitseala tänavat ja väljakut käsitlev osa).

Arhiveerimiseks üleantavale paberkandjal eksemplarile lisada dokumendi digitaale koopia vormistatuna üheks allkirjastatud PDF failiks või PDF-failide kaustaks. Digitaalse koopia võib edastada elektrooniliselt või salvestatuna CD-le/DVD-le/mälupulgale. Dokumendi PDF failile võib lisada eraldi suuremahuliste fotode JPG või TIF failid.

Töö tiitellehel tuleb märkida:

töö pealkiri ja staadium, koostamise aeg;

andmed töö koostaja kohta: nimi, reg kood, aadress, muinsuskaitse tegeveusloa number, vastutava spetsialisti nimi ja tegevusloa number;

mälestise või muinsuskaitseala ehitise aadress, mälestise nimetus ja reg number.