Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse (vabal vormil). Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

 Direktor võib arvata lapse nimekirjast välja järgmistel juhtudel (27. detsembri 2006 määrus nr 109 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”):

1) Kui lapsevanemal on maksevõlgnevus 2 kuud

2) Tallinna Haridusameti ettepanekul, kui Tallinnasse mitteregistreeritud lapse eest ei ole linnale 2 kuu jooksul määratud summad laekunud 2 kuu jooksul. Kui lapsevanem ei ole tasunud 2 kuu jooksul, määrab direktor võla maksetähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, võib direktor lapse lasteaiast välja arvata.

  • Kui lapsevanem ei ole tasunud 2 kuu jooksul, määrab direktor võla maksetähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, võib direktor lapse lasteaiast välja arvata.
  • Lapsevanem kohustub kustutama võlgnevuse enne määratud tähtaega.
  • Direktor arvab lapse lasteaiast välja käskkirjaga 3 päeva jooksul peale määratud tähtaeg

Viimati muudetud 01.11.2013