Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu ja soodustused

Kohatasu

Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot. Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Kehtestamise dokumenti saate vaadata siit

Vanema osa maksmisest vabastamine

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020 aadressil info.haridus.ee. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Toiduraha

 

Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu. Toitlustamise maksumus Tallinna Mustakivi Lasteaias on:

 

alates 01.07.2019  

1,84 eurot päevas sõimerühmades,  

2,14 eurot päevas 3-6-aastaste laste rühmades,

2,19 eurot 6-7-aastaste laste rühmades

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-4/5, 19. juuni 2019

Direktori 19.06.2019 käskkiri  № 1-2/29/2019

 

Soodustused ja toetused Tallinna munitsipaallasteaedades

Alates 1.septembrist kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses. Toidukulu päevamaksumus sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt. Vaata infot siin: /est/Uudis-Laste-tasuta-toitlustamine-lasteaias 

 

 

Viimati muudetud 03.01.2022