Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu ja soodustused

Kohatasu

Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot. Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Kehtestamise dokumenti saate vaadata siit

 

Vanema osa maksmisest vabastamine

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020 aadressil info.haridus.ee. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 

Toiduraha

Alates 1. septembrist 2017  kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses. Toidukulu päevamaksumus sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt. 
Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu.

Toitlustamise maksumus Tallinna Mustakivi Lasteaias on alates 01.07.2023:

1. sõimerühmaealise lapse kohta 3,10 eurot päevas, millest 3,09 eurot tasub lapsevanem  ja 0,01 eurot tasub lastead
2. aiarühmaealise lapse kohta 3,80 eurot päevas, millest 3,79 eurot tasub vanem ja 0,01 eurot tasub lasteaed

Hoolekogu koosoleku protokoll 26.06.2023 nr 1-3/25.

Direktori 29.06.2023 käskkiri  nr 1-2/18.

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel.
1. jaanuarist 2023 Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.

 

 

Viimati muudetud 30.06.2023