Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Põhisuunad ja eesmärgid õppe- ja kasvatustöö alal 2021 – 2022. õppeaastaks

-  Eestimaa looduse tundmaõppimine, kodukoha loodusest teadmiste kujundamine ja arendamine, loodusesse humaanse suhtumise kasvatamine läbi projektnetegevust

-  Liikumise, tervise ning spordiga seonduvaid tegevuste toetamine ja arendamine, et lasteaias oleks õnnelikud õppijad.

-  Personali osalemine projektitegevustes, kogemuse piirkoondliku ja linna tasemel jagamine

- Koostöö teiste haridusasutustega ja organisatsioonidega arendamine HEV lastele arengu keskkonna  rikastamiseks

Viimati muudetud 31.08.2021