Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Põhisuunad ja eesmärgid õppe- ja kasvatustöö alal 2022 – 2023. õppeaastaks

- Eestimaa looduse väärtustamine, ümbritseva keskkonna eripära märkamine, loodusesse humaanse suhtumise kujundamine läbi õppe-, kasvatus- ja projekttegevuse

-  Liikumise, tervise ning spordiga seonduvaid tegevuste toetamine ja arendamine lastetervise edendamiseks

-  Meeskonnal uute väärtuskasvatusalaste meetodite arendamine laste sotsiaalsete oskuste ja väärtuskäitumise kujundamisel

-  Personali osalemine projektitegevustes, parimate kogemuste piirkoondliku ja linna tasemel jagamine

- Koostöö teiste haridusasutuste ja organisatsioonidega laiendamine HEV lastele arendava keskkonna  rikastamiseks

Viimati muudetud 05.09.2022