Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Põhisuunad ja eesmärgid õppe- ja kasvatustöö alal 2023 – 2024. õppeaastaks

- Eestimaa looduse väärtustamine, ümbritseva keskkonna eripära märkamine, loodusesse humaanse suhtumise kujundamine läbi õppe- ja kasvatustegevuse
- Väärtuskasvatusalaste meetodite rakendamine laste sotsiaalsete oskuste ja väärtuskäitumise kujundamisel
- Eestikeelsele õppele ülemineku tagamine, eesti keele õppe soodustava keskkonna loomine
- Erinevate kultuuride eripära ja eesti keele väärtustamine
- Koostöö huvigruppidega edendamine HEV lastele arendava keskkonna rikastamiseks

Viimati muudetud 28.08.2023