Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Suvine töökorraldus

Suvine töökorraldus 2022

Tallinna Mustakivi Lasteaed on kollektiivpuhkuse perioodil 18.07.-31.07.2022 suletud.

TALLINNA MUSTAKIVI LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2022

 

Tegevused

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt 

Laste vastuvõtmine lasteaeda toimub hea ilmaga õues, halva ilmaga võetakse lapsed vastu rühmade välisustel. Lastevanemad lasteaeda ei sisene.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

Lasteaia ruumide puhastamine ja desinfitseerimine toimub vastavalt Terviseameti nõuetele ja juhenditele. Õuealal asuvate mänguväljakut desinfitseeritakse.

Haiguste nähtudega töötajaid ja lapsi lasteaeda ei lubata. Sümptomite ilmumisel saadetakse laps koju.

3.

Rühmade komplekteerimine

Rühmad töötavad ühendatud režiimis vastavalt lastevanematega edastatud andmetele laste suvel külastamise kohta. 

Juuni  12-7 rühma

Juuli 6-5 rühma

August 6-12 rühma, augusti lõpus on avatud 14 rühma.

4.

Õppe- ja kasvatustöö

Suvel vastavalt ilmastikule viibivad lapsed maksimaalselt õues. Õpetajad korraldavad lastele erinevaid mänge, jälgitakse looduses toimuvaid protsesse. Lapsed osalevad taimede istutamisel, kastmisel ja hoolitsemisel seoses projektitegevuste läbiviimisega.

5.

Toitlustamine

Hommiku-, lõunasööki ja oodet pakutakse lastele rühmades vastavalt lasteaias kinnitatud päevakavale.

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

Lasteaia kontaktid

6345892, 53024746 direktor, 

6340063, 53006461 majandusjuhataja

e-mail

mustakivi@mustakivila.edu.ee


Rühmade personali kontaktid

/est/mustakivi/Ruhmade-kontaktid-4


Tallinna Haridusamet

/est/haridus/7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

Uued lapsed kutsutakse lasteaeda harjutamiseks augustis. Lapse lasteaias viibimise esimene päev lepitakse lastevanematega kokku telefoni teel.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

Kollektiivpuhkuse perioodil 18.07.-31.07.2022 on lasteaed suletud. Asenduslasteaeda suunatakse lapsed vastavalt mai kuus lastevanematelt saadud andmetele ja direktorile esitatud avalduse alusel. Juhul, kui asenduslasteaiast tuleb suur laste arv, moodustatakse lasteaias eraldi rühm omavaheliste kontaktide minimiseerimiseks.

9.

Laste kojuminek

Laste koju saatmine toimub lähtudes ilmastikust õuealal või rühmade välisisustest. Lapsevanemad lasteaeda ei sisene.

 

 

Viimati muudetud 25.01.2022