Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Mustakivi Lasteaia COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN

Tallinna Mustakivi Lasteaia COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN

 Kehtestatud direktori 30.09.2021 käskkirjaga nr. 1-2/5/2021

Sissejuhatus 

COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud  lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja  tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19  teise laine tekkides.  

COVID-19 on uue koroonaviiruse SARS-CoV-2  poolt põhjustatud viirushaigus, mis tuvastati  esmakordselt detsembris 2019 Hiinas.  Koroonaviirus levib silmale nähtamatute  piiskadegamida nakatunud inimene  

levitab hingates, rääkides, köhides või  aevastadesSamuti levib viirus pindade kaudumida nakatunud inimene on puudutanud või  millele on nakkusega piisakesed sattunud. Viirus osakesed võivad suletud ruumis lennata kuni 2  meetri kauguseleToatemperatuuril ja 40%  suhtelise niiskuse juures säilib viirus kuni 4–5  päevaMida kõrgem on temperatuur ja suurem  suhteline niiskus, seda kiiremini viirus hävib. 

Koroonaviirusega nakatunud inimestel on kõige  sagedamini üks või mitu järgmistest  

sümptomitest: palavik, kuiv köha, väsimus, röga,  hingamisraskused, lihas- ja liigesvalu, kurguvalu ja peavalu. Kõige sagedamini esinevad palavik,  köha ja hingamisraskusedSiiski, igal  

koroonaviirusesse nakatunud inimesel võivad olla  erinevad sümptomid. Võib olla nakatunud ka nii,  et sümptomid on kerged või neid pole üldse ja  inimene ise tunneb end täiesti tervena. 

Haiguse peiteperiood on 2 kuni 14 päeva,  keskmiselt 5 päeva. See tähendab, et nii palju  võib minna aega alates nakkuse saamisest kuni  selleni, et inimene hakkab end haigena tundma ja  tekivad esimesed sümptomid. Vahepealsel ajal on  inimene aga endalegi teadmata teistele nakkus ohtlik. Enamik inimesi põeb koroonaviirust kergelt,  aga eriti vanemaealistel ja kroonilisi haigusi  põdevatel inimestel võib haigus kulgeda  raskemalt. 

Terviseamet kinnitab teadusuuringutele  tuginedes, et lastel esineb täiskasvanutega  võrreldes COVID-19 haigust pigem harva.  

Euroopas olid ca 4% haigestunutest alla 18- aastased. Viimastest omakorda veerand olid alla  5-aastased, kolmandik 5–11-aastased ja  ülejäänud 12–18-aastased. On tõestatud, et  COVID-19 haiguse ülekandumine  

koolikeskkonnas lapselt lapsele on harv. Samuti  on harva ette tulnud olukordi, kus COVID-19-sse  haigestunud lapsed oleksid haigust edasi andnud  täiskasvanutele. Täpsemalt saab lugeda Haiguste  Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse koostatud  riskihinnangust:  

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/  files/documents/COVID-19-schools-transmission August%202020.pdf 

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised  ennetusmeetmed lasteaias: 

1) Lasteaias on tagatud üldruumides käte  hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning  tualettruumid on varustatud piisavas koguses  kätepesu vahendiga ja paberrätikutega ning  kätehügieeni plakatitega. Nakkusohutuse  seisukohalt on eelistatum kuivatada käsi  ühekordse paberrätikuga, mitte kätekuivatiga.  Lapsed, kes tulevad lasteaeda pesevad  esimesel võimalusel põhjalikult käed. Käsi  tuleb pesta sooja voolava vee ja seebiga  vähemalt 20 sekundit. Õpetajad näitavad  lastele praktiliselt ette õige kätepesutehnika.  Kui kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada  alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholi 

sisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit.  2) Kvaliteetse siseõhu tagamine ventilatsiooni  ning/või regulaarse ja piisava tuulutamisega  (vähemalt 15 minutit). 

3) Igapäevase märgkoristuse korraldamine ning  kaks korda päevas puutepindade (ukselingid,  lülitid, käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad  jm) puhastamine ja desinfitseerimine  

nõuetekohaste puhastus- ja  

desinfitseerimisvahenditega.  

4) Laste õpetamine hingamisteede hügieeni osas.  Kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta  oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning  visata siis see koheselt prügikasti ja puhasta 

seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis  

Asutus Kontakttelefon 

kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga  mitte paljast kätt.  

Oluline on hoida inimestevahelised kontaktid  minimaalsed. Üritusi kavandades tuleb kaaluda  nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku  riske, korraldades ürituse hajutatult ja  

väiksemates rühmades. Õppekäike ja  

ekskursioone on soovitatav korraldada  rühmade kaupa. Välisreiside ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist reguleerib  

Välisministeerium: 

https://vm.ee/et/teave-riikide-ja 

karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele 

5) Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja  personal, haigusnähtudega ei tohi lasteaeda  tulla. Õpetajatel on õigus saata  

haigusnähtudega laps koju. 

Tallinna Haridusameti  kantselei 

Kati Niin 

[email protected] Pirgit Pedaja 

[email protected] 

Haridus- ja  

Teadusministeeriumi  infotelefon 

Koroonaviirusega seotud  küsimuste infotelefon 

640 4590 

5663 2941 

5690 0353 

või 5690 0340 1247 

Lasteaia kriisimeeskonna liikmete kontaktid Amet Kontakttelefon 

Perearsti nõuandetelefon 1220 või 634 663 

Teabevahetuse korraldamine 

Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses  

Direktor 

Svetlana Hruštšova 

Õppealajuhataja Viktoria Suits 

Majandusalajuhataja Niina Rõõm 

 

6345892, 53024746 

6345836 

6340063, 53006461 

olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (Eliis,  e-aadresside listid, lasteaia koduleht, Facebook,  infotahvlid jm). Lasteaia õppetöö korralduse  päevakohane info on infosildina väljas väraval ja  välisuksel. 

Teabevahetuse korraldab juht, kes määrab  kommunikatsiooni (va meediapäringud)  kontaktisiku ning loob ühtse kokkulepete formaadi  suhtluseks personaliga ja lastevanematega.  Lasteaia juht koos kriisimeeskonnaga otsustab  info liikumise (kellele, millises formaadis ja kes  edastab) ning sõnastab põhisõnumid ja  tegevusprioriteedid. Kommunikatsiooni kontaktisik  koostab, edastab ja vahendab infot lähtudes  riiklikest ja linna kesksetest suunistest. Sõnumite  edastamisel on oluline selgus, lihtsus, ajakohasus  ja nähtavus. 

Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda 

Meediapäringutele vastab ainult lasteaia juht, kes  annab pidajaga või Terviseametiga  

kooskõlastatud infot. Enne meediasuhtlust 


teavitab juht oma asutuse meediasuhtlusest  (intervjuud, kajastused, ajakirjanike päringud)  haridusameti kontaktisikut - Kati Niin, e-posti  aadressil [email protected] või telefonil 640  4578. COVID-19 haigusjuhtumite korral teavitab  juht kindlasti ka haridusametit. 

Lapse või töötaja haigestumine 

• Võimalusel eraldada lasteaias ennetavalt ruum,  kuhu vajadusel haiguskahtlusega lapsi isoleerida.  Isolatsiooniruumis olevate esemete pinnad, ruumi  põrand ja seinad peavad olema kergesti  

puhastatavad ja desinfitseeritavad.  

• Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal  respiratoorsed sümptomid (köha, palavik, nohu  vm), siis tuleb laps isoleerida, et  

haiguskahtlusega lapsega kokku puutuvate  inimeste arv viia miinimumini. Isoleeritud lapsele  peab olema tagatud järelevalve kuni vanem  lapsele järele tuleb. Kui lapse terviseseisund enne  vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb,  helistada 112. 

• Lasteaias kohapeal haigestunud töötaja peab  COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ette  panema kaitsemaski, teavitama haigestumisest  juhtkonda ning lahkuma esimesel võimalusel  lasteaiast.  

• Haigestumisjuhtumi puhul tuleb konsulteerida  perearstiga või helistada perearsti  

nõuandetelefonile ning käituda vastavalt juhistele. 

• Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui  perearst on tunnistanud ta terveks.  

• Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet  teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on  leidnud kinnitust.  

• Lasteaed teavitab juhtunust selle rühma liikmeid  ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla  delikaatne, mainimata haigestunu nime jm  andmeid, mis teda äratuntavaks teeks. 

• Terviseameti regionaalosakond võtab lasteaiaga  ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19  

diagnoosist ning selgitab välja inimesed, kes olid  haigestunuga sümptomaatilisel perioodil  lähikontaktis. Lasteaed osutab kaasabi.  Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad  peavad jääma koju isolatsiooni perearsti  määratud kuupäevani ning jälgima hoolikalt oma  tervist. Lähikontktsed peavad jääma isolatsiooni  alates lähikontaktist. Ülejäänud lasteaia töötajad  ja lapsed võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid  peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.  Sümptomite ilmnemisel tuleb võtta kohe ühendust  perearstiga.  

Kui haigestunute arv ületab (kriisiplaani kohaselt)  kriitilise piiri, siis tuleb rühm sulgeda, enne  kooskõlastades seda Tervieametiga. 

Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus  täiskasvanu või laps: 

• elab samas majapidamises COVID-19 haigega;  

• on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19  haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja  vähem kui 2 meetri kaugusel;  

• on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige  eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on  peale köhitud, aevastatud, kasutanud  

viirusekandja salvrätti paljaste kätega);  

• on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt  rühmaruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja  vähem kui 2 meetri kaugusel;  

• on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise  COVID-19 haige läheduses, sh:  

- isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või  tagapool,  

- COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad. 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest  levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle  laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse  piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19  levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet,  lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast. 


Kui haridusasutuses on üle 10% õppijatel  tuvastatud COVID-19, kaalub Terviseamet  asutuse sulgemise vajadust. Sulgemine tähendab  üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt. Tervise ametil on lisaks haridusasutuste ajutisele  sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või  puhastuse läbiviimist ning inimeste tervise uuringute korraldamist ja nakkushaiguse  diagnoosimist. 

Sama seadus ütleb, et lasteaia pidaja võib  ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse,  kooskõlastades selle Terviseametiga.  

Tallinna koroonaviiruse leviku kolme stsenaariumi objektiivsed kriteeriumid 

Tallinna ülelinnalise koroonaviiruse leviku tõkes-tamise tegevuskava koostamise kolme stsenaari-umi  aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid. Stsenaariumiga seotud tegevuste rakendamisel peab olema  realiseerunud vähemalt üks kriteerium, mille alusel tehakse vajalik otsus.  

Tallinn 

Riik

Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva  päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk.  Eesmärk on vältida viiruse levikut Tallinnas, et ei peaks  kehtestama piiranguid.

Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute  teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib  laiema leviku risk. Meie eesmärk on vältida  viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks  kehtestama piiranguid.

Tallinnas on nakatumise levik ka väljaspool koldeid ning  nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on vältida  ulatuslikke piiranguid. 

 

Kogukonnas on nakatumise kolded ning  nakatumiste koguarv kasvab. Eesmärk on  vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust  piirangute järele.

Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool  koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab  kiirelt. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi  ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning  nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on  võimalikult kiiresti ühiskond taas avada.

Kogukonnas on nakatumine väga laialt  levinud ning nakatumiste koguarv kasvab  väga kiirelt. Eesmärk on tagada erakorraline  arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et  ühiskond taas avada 

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine lasteaedades Roheline stsenaarium  

Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Lasteaiad on avatud,  toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid. 

Kollane stsenaarium 

Riigis on kehtestatud mitmed piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. Lasteaiad on avatud, kuid töötavad  rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms  ruumid ei tohi olla ühiskasutuses. Muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis,  et piirata ruumide ristkasutust ja minimeerida kontakte. 

Punane stsenaarium 

Riigis on kehtestatud eriolukord. Lasteaiad on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7  teenus. 

Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või  konkreetses rühmas. 

Tegevuskava

Roheline stsenaarium 

Kollane stsenaarium 

Punane stsenaarium 

Juhtimine,  

reeglid  

kriisiolukorras

• Asutuse juht koos  

juhtkonnaga hindab  

lähtuvalt olukorrast riske ja  vajadust kokku kutsuda  kriisimeeskond.  

• Kriisimeeskond vaatab  üle asutuse kriisiplaani (sh  töökorraldus, infoliikumine,  asendamine jm) ja  

vajadusel ajakohastab  seda lähtuvalt  

nakkusohust ning paneb  paika vastutuse hierarhia  (rollid).

• Asutuse juht kutsub  kokku kriisimeeskonna. 

• Kriisimeeskonna  

koosolekud toimuvad  vajaduspõhiselt asutuses  või veebikoosolekutena. 

• Kriisimeeskond otsustab  info liikumise,  

töökorralduse ning  

millised tööülesanded on  prioriteetsed lähtuvalt  riiklikest ja linna  

hädaolukorra  

korraldustes.

• Kriisimeeskonna  

koosolekud toimuvad  

igapäevaselt  

veebikoosolekutena.  

• Kriisimeeskond jagab infot  ning määrab tööülesandeid  lähtuvalt riiklikest ja linna  eriolukorra korraldustest.

Personal  

(tööstamine,  

koolitus,  

asendused,  

riskirühmad ja

• Terviseameti soovituste järgimine

• Asutuses kinnitatud  

kriisiplaani järgimine  

(asendamine, info 

• Kriisimeeskond suunab  võimaluse korral  

riskirühmad kaugtööle. 

• Jõustatud kaugtööl olevad  lasteaiaõpetajad aitavad ja  juhendavad I kooliastme  õpilasi kokkulepitud teenuse  

tagamine jne)

liikumine)  

• Juht loob töötajatel  

valmisoleku kriisiajal täita  teisi tööülesandeid.  

• Karantiini jäämine  

vastavalt PPA infole. 

• Tööülesannete  

ümberjagamine vastavalt  kriisiaja vajadustele 

• Koosolekud/nõupida mised toimuvad  

veebipõhiselt. 

• Koolitused tühistatakse  või osaletakse  

veebipõhiselt.  

• Karantiini jäämine  

vastavalt PPA infole.

koolides. 

• Vajadusel (töö  

puudumisel) õpetajate  

töötasu ajutine  

vähendamine (näit kuni  30%). Inimestel, kes viiakse  teisele tööle, säilitatakse  töötasu. 

• Koosolekud/nõupidamised  toimuvad veebipõhiselt. 

• Koolitused tühistatakse või  osaletakse veebi-põhiselt.  

• Karantiini jäämine  

vastavalt PPA infole.

Õppetöö  

korraldus

• Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis on  õpetajal õigus laps koju saata.  

• Lasteaedades toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma või  erijuhtumite korral välisuksel või eeskojas. Laste vastuvõtmisel õpetajad vaatavad üle  laste tervisliku seisundi ja kraadivad lapsi kontaktivaba kraadiklaasiga.  Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav  viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.  

• Õpetajatel tuleb selgitada lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega  distantsi hoida ning näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.  

Kui lapsed on saanud lähikontaktseks lasteaiast, aga on haigustunnusteta, siis võivad  nad lasteaias edasi käia ja õpetaja võiks kanda maski ja teha lastega rohkem  välitegevusi. Kui huvitegevus on rühmasisene, siis takistusi ei ole. Saali jt  üldkasutatavaid ruume võib jagada kui seal teha korralik õhutus ja pindade puhastus.  Oluline roll on seejuures õpetaja abil. 

Kui laps on lähikontaktseks saanud väljaspoolt lasteaeda, siis peab ta olema 10  päeva kodus.  

Alates 1. septembrist kehtib haridusasutustes lihtsustatud karantiin. • Lähikontaktsena peavad karantiini jääma: 

- haigustunnustega inimesed; 

- positiivse kiirtesti tulemuse saanud inimesed kuni PCR-testi tulemuse teadasaamiseni; - inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus. 

• Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta: 

- lasteaialapsed, kelle lähikontakt toimus lasteaias või -hoius ja kes osalevad pärast  lähikontakti 10 päeva vältel üksnes õppe- ja kasvatustegevuses, mitte huvihariduses jm;  - inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID tõend; - inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ning kelle arst on  terveks tunnistanud;7

- inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud  maksimaalse kaitse; 

- inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle  arst on terveks tunnistanud. 

NB! Lapsed, kelle pereringis on Covid haige, jääb lähikontaktsena isolatsiooni. Rühmaõpetaja haigestumise korral : 

• Teda asendavad vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse  läbi põdenud ning kelle arst on terveks tunnistanud õpetaja, assistent või  tugispetsialist  

• asendaja peab peab kandma rühmas maski 

• Lasteaia õppetöö  

korraldus on tavapärane,  personal jälgib ennetavate  meetmetena esmatähtsate  hügieeninõuete täitmist ja  Terviseameti soovituste  järgimist.  

• Ühiskasutatavate  

ruumide (saal, spordiruum  vm) kasutamisel tagab  personal puhveraja  

puhastamiseks ja  

tuulutamiseks (vähemalt  15 minutit).

• Lasteaia õppetöö  

korraldus on paindlik, et  tagada esmatähtsate  hügieeninõuete ning  

riiklike ja linna piirangute  täitmine.  

• Lasteaiad töötavad  

rühmapõhiselt, rühmade  vahel välditakse kontakte.  

• Lasteaedades olevad  saalid, spordiruumid jms  ei tohi olla ühiskasutuses.  Muusikatunnid ja  

liikumistegevused  

toimuvad õues või  

rühmaruumis, et piirata  ruumide ristkasutust. 

• Lasteaedadel, kellel on  oma mänguväljak või  õueala, on soovitav  

viibida võimalikult palju  värskes õhus, sh  

korraldada võimalusel  õppimine väljas. Õues  tuleb jälgida, et kontaktid  piirduksid oma rühma  lastega. 

• Lasteaed lähtub õppetöö  korraldamisel VV eriolukorra  korraldustest.  

• Lasteaiad on avatud  

vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.  

• Lasteaiad töötavad  

rühmapõhiselt, laste arv on  soovituslikult sõimerühmas  6-8 ja aiarühmas 8-10.  

• Lasteaedades ei kasutata  ühiskasutatavaid ruume,  muusikatunnid ja  

liikumistegevused toimuvad  rühmaruumis või õues.  

• Eriolukorra ajal ei osutata  lasteaias huvihariduse  

teenust.  

• Mängu- ja spordiväljakud  on avatud vaid oma lasteaia  kohalolevatele lastele. 

Toitlustamise  korraldus

• Toidu valmistamisel ja jagamisel järgivad toitlustajad kõiki tervisekaitsenõudeid.  

• Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseerida kõiki sagedasti puudutatavaid ja  toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.

• Lasteaias toimub 

• Lasteaias toimub 

• Avatud lasteaiarühmades 8

söömine oma  

rühmaruumis ja õpetajad  jälgivad, et söömisel  

lapsed ei kasutaks teiste  laste joogitopsi, lusikat jm  söögiriistu. 

söömine oma  

rühmaruumis ja õpetajad  jälgivad, et söömisel  

lapsed ei kasutaks teiste  laste joogitopsi, lusikat jm  söögiriistu. 

(sh 24/7 rühmades) toimub  toitlustamine järgides  

tervisekaitsenõudeid.  

Õpetajad jälgivad, et  

söömisel lapsed ei kasutaks  teiste laste joogitopsi,  

lusikat jm söögiriistu.

IKT vahendid,  keskkonnad

• Lasteaiad kaardistavad  oma IKT vahendite (sh  veebikaamerate ja  

mikrofonide) olemasolu  veebikoosolekute, veebi tundide korraldamiseks ja  ressursid nende  

hankimiseks, küsides  

vajadusel nõu  

Haridusametist või linna IT  teenistusest. 

• Lasteaiad  

teavitavad Haridusametit  või linna IT teenistust  

täiendavate ressursside  vajadusest, kes  

omakorda vajadusi  

hindavad ja toetavad 

lasteaedu vajalike 

vahendite soetamisel. 

• Lasteaiad  

korraldavad õpetajatele  koolitused  

veebikeskkondade  

paremaks kasutamiseks.

• Lasteaiad kasutavad suhtlemisel eelistatult MS  Teamsi piiranguteta ja turvaliste veebikõnede  tegemiseks. Zoomi litsentsi ostmise vajaduse  otsustab iga lasteaed ise, vajadusel esitab taotluse  litsentsi ostmiseks haridusametile. Haridusamet  hindab taotlusi ja otsustab litsentside ostmise  vajaduse (piiranguteta ajaga veebikõnede  

tegemiseks).  

• Linna IT teenistus otsib võimalusi MS Teamsi ja  Office 365 domeenikontode kasutuselevõtmiseks  lasteaedade turvaliste veebikõnede tegemiseks. 

• Haridusameti haridustehnoloog ja IT spetsialist  nõustavad vajadusel abivajavaid haridusasutusi  veebikeskkondade kasutamise jm osas. Vajadusel  edastab vastavad juhendid, õpetused (kirjalikud,  videoformaadis vm).

Hügieen ja  

isikukaitseva hendid

• Lasteaiad järgivad töötajate ja laste tervise kaitseks esmatähtsaid hügieeninõudeid  nagu respiratoorne ja käte hügieen, distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine  ning pindade sage ja tõhus puhastamine.  

• Lasteaia juht tagab asutuses käte hügieeni võimalused (käte pesu ja antiseptika). • Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid. 

• Lasteaia juht määrab IKV  osas vastutava isiku, kes  kaardistab IKV  

tsentraalseks tellimuseks  töötajate IKV vajaduse 

• Lasteaia töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid  (visiir/kaitsemask) vastavalt linna IKV standardile. 

• Õpetajad kasutavad kontaktõppes  

isikukaitsevahenditena korduvkasutatavaid visiire ning 9

vastavalt Terviseameti  soovitustele ja linna IKV  standardile.  

• Haridusasutuse IKV  

kontaktisik esitab  

Haridusametile  

tsentraalseks IKV  

tellimiseks vajaduspõhise  tellimuse ning korraldab  töötajatele IKV jaotamise  ja kasutamise juhenda mise.

vastutavad neile väljastatud visiiride puhastamise /  desinfitseerimise eest.  

- Kaitsemaski on soovitatav kanda igal pool, eriti  lapsi vanematelt vastu võttes ja üle andes 

• Kõrgendatud riskiga töötajaid kasutatakse võimalusel  kaugtööl või tagatakse neile isikukaitsevahendite  kasutamine. 

• Viirusega saastunud kaitsemaskid, -kindad vm IKV  utiliseeritakse nõuetekohaselt. 

- Mittevaktsineeritud töötajaid testitakse vähemasti  korra nädalas 

- Vaktsineerimata töötaja läheb lähikontakti korral  karantiini. 

- Vaktsineerimata töötajal tuleb kanda  

nakkusohutuse vaates kindlasti maski ja mitte  ainult koridoris ja üldruumides, vaid ka rühmas. 

Haldus ja  

korrashoid  

(hoone  

kasutamine ja  selle hügieen  jms)

• Lasteaia juht tagab, et lasteaias on olemas vahendid pindade puhastamiseks ja  desinfitseerimiseks. NB! Pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid tuleb hoida lukustatud  kapis või ruumis. 

• Tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ning on  paigaldatud jalaga avatavad jäätmekonteinerid ja käte kuivatamiseks ühekordsed  paberrätikud. 

• Ruume tuulutatakse regulaarselt (vähemalt 2x päevas minimaalselt 15 minutit  korraga), et tagada piisav ventilatsioon.  

• Koristamine toimub lähtuvalt Terviseameti juhistest.  

• Ruumide ja pindade märgkoristus tehakse mitu korda päevas (3-4h tagant),  koristamisel puhastatakse rühmaruumis mh ukselingid, lülitid, toolide selja- ja  käetoed, lauad jmt ning tualettruumis sisustus ja pinnad nõuetekohaste pesemis- ja  desinfitseerimisvahenditega.  

• Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastatakse kaks korda nädalas.  

• Mänguasju pestakse vastavalt määrdumisele ja vähemalt korra nädalas. NB!  Pehmed mänguasjad on soovitatav häda- ja eriolukorras laste eest ära panna, v.a  juhul, kui need on isiklikud kaisuloomad (millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid  ise oma päevast uinakut tehes). 10

• Koristamisel kasutatakse ühekordseid kummikindaid, et kaitsta ennast kasutatavate  puhastusvahendite ja pindadel oleva võimaliku saastuse eest. 

• Koristustarvikud puhastatakse hoolikalt iga koristuskorra lõpus. 11

COVID-19 lisamaterjalid 

• Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:  

https://www.kriis.ee/et 

https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc 

Lasteaedade töö korraldamise info: https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too • Haridus- ja Noorteameti juhised lasteaedadele: https://www.hm.ee/et/koroona • Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus 

Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised 

• Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.innove.ee/blogi/innove rajaleidjakuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/  

• Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

1

Viimati muudetud 01.10.2021