Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Mustakivi Lasteia liik ja eripära

Tallinna Mustakivi Lasteaed asub Tallinnas Lasnamäe elurajooni keskel elumajade hoovis. Hoone on ehitatud 1986. aastal.

Käesoleval ajal töötab lasteaias 14 rühma :

10 rühma 1,5-7 a.

1 tasandusrühm

1 pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

2 arendusrühma

Lasteaed on munitsipaalasutus ja lasteaia tegevuse aluseks on Eesti Vabariigi seadusandlus ja Riiklik õppekava.

Lasteaia rühmaruumid on kohandatud laste mängude, õppetegevuste, puhkamise ja toitlustamise jaoks. Lasteaias on muusikasaal, logopeediakabinetid, õppeklass eesti keele õppetegevuste läbiviimiseks.

Lasteaia õueala on hästi haljastatud. Igal rühmal on oma mänguväljak erinevate mängukonstruktsioonide ja liivakastiga. Vihmase ilmaga jalutuskäikudeks on ette nähtud  varikatused, mis asuvad nii lasteaia territooriumil, kui  ka sisehoovis ning on hoone osaks.

Erivajadustega laste rühmades (arendusrühmad, pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm ja tasandusrühm) töötavad kvalifitseeritud pedagoogid, erirühmade lapsed osalevad kõikides lasteüritustes koos teiste lastega, mis avaldab positiivset mõju nii erivajadustega laste arengule kui ka kõikide laste tolerantsuse kasvatamisele.

Mustakivi lasteaia sõimerühmad ootavad lapsi. Tere tulemast! 

Viimati muudetud 02.12.2021