Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Mustakivi Lasteia üldinfo (missioon, visioon, väärtused jms)

Tallinna Mustakivi Lasteia üldinfo (missioon, visioon, väärtused jms)

Tallinna Mustakivi Lasteia üldinfo 
Tallinna Mustakivi Lasteaed asub Tallinnas Lasnamäe elurajooni keskel elumajade hoovis. Hoone on ehitatud 1986. aastal.

Käesoleval ajal töötab lasteaias 14 rühma :

10 rühma 1,5-7 a.

1 tasandusrühm

1 pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

2 arendusrühma

Lasteaed on munitsipaalasutus ja lasteaia tegevuse aluseks on Eesti Vabariigi seadusandlus ja Riiklik õppekava.

Lasteaia rühmaruumid on kohandatud laste mängude, õppetegevuste, puhkamise ja toitlustamise jaoks. Lasteaias on muusikasaal, logopeediakabinetid, õppeklass eesti keele õppetegevuste läbiviimiseks.

Lasteaia õueala on hästi haljastatud. Igal rühmal on oma mänguväljak erinevate mängukonstruktsioonide ja liivakastiga. Vihmase ilmaga jalutuskäikudeks on ette nähtud  varikatused, mis asuvad nii lasteaia territooriumil, kui  ka sisehoovis ning on hoone osaks.

Erivajadustega laste rühmades (arendusrühmad, pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm ja tasandusrühm) töötavad kvalifitseeritud pedagoogid, erirühmade lapsed osalevad kõikides lasteüritustes koos teiste lastega, mis avaldab positiivset mõju nii erivajadustega laste arengule kui ka kõikide laste tolerantsuse kasvatamisele.

Mustakivi lasteaia sõimerühmad ootavad lapsi. Tere tulemast!


Tallinna Mustakivi Lasteaia mission, visioon, põhiväärtused

Missioon

Tallinna Mustakivi Lasteaed on haridusasutus, kus kvalifitseeritud ja töösse pühendunud personal, toetades perekonda, loob laste mitmekülgseks arendamiseks soodsa ja turvalise keskkonna.

Visioon

Tallinna Mustakivi Lasteaed on kaasaegne ja hea mainega lasteasutus, mis koostöös lapse perega areneb ja arendab, innustab ja aitab lastele tunnetada ümbritsevat maailma ning nautida selle ilu.

Põhiväärtused

Loovus – mõtleme ja tegutseme uute ideede tasandil

Innovaatilisus – oleme avatud uuendustele ja algatustele

Koostöövalmidus – toetame üksteist ja oleme valmis panustama ühiste eesmärkide saavutamisel

Professionaalsus – teeme tööd kõrgemal tasemel, väärtustame enesearendamist

Loodushoid – kujundame lastes austavat ja säästlikku suhtumist loodusesse


 

 

Viimati muudetud 21.02.2024