Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projekt "Väärtushoiakutega meeskond"

Riigi Tugiteenuse Keskus rahastas meie lasteaia meeskonna ühist õppimist toetava projekti "Väärtushoiakutega meeskond". Projekt kestis septembrist oktoobrini 2022.
Projekti eesmärk seisnes selles, et tõsta lasteaia pedagoogide teadlikkust väärtustel põhineval positiivsest suhtlemisest ning lastel sotsiaal-emotsionaalseid oskuste kujundamise ja arendamise viisidest.
Lasteaia õpetajad, tugispetsialistid, juhtkond ja  lasteaia hoolekogu liikmed osalesid väärtusarenduse, sotsiaalsete oskuste ja vaikuseminutite koolitusel, et tõhusalt kasutada meeskonnana neid teadmisi oma igapäevases töös ja isegi elus. Vähemalt kolme rühma õpetajad rakendavad regulaarselt seda või teist metoodikat jaanuarist 2023 -  Vaikuseminutite harjutused, Tarkuste hoidise metoodika ja lastega filosofeerimise metoodika.