Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mustamäe Linnaosa Valitsus

A picture containing text, outdoor, sky, buildingDescription automatically generated
 Aadress: E. Vilde tee 118,                                                                                 
12614 Tallinn


Telefon: 645 7555; 645 7511
E-post: mustamae@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014267
Linnaosa vanem: Lauri Laats
Mustamäe veebileht: tallinn.ee/mustamae 


Mustamäe linnaosa on Tallinna maa-alal ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu moodustatud ja tema kehtestatud linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus. 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenused.

Mustamäe Linnaosa Valitsus lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad pädevused on järgmised:

 • sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ja laste kaitse;
 • noorsoo- ja erinoorsootöö;
 • elamumajandus;
 • kommunaalmajandus, heakord ja haljastus;
 • ruumiline planeerimine;
 • kultuuritöö ja haridus;
 • sport ja vaba aja veetmine;
 • linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine;
 • reklaam ja linnaosa valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;
 • rahvastikuregistri andmete töötlemine;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • linnaosa valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;
 • tervisedendus;
 • halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine.

 
 
Mustamäe Linnaosa Valitsusele on väljastatud Euroopa Rohelise Kontori Tunnistus


mustamäe logo väike.png

 

 

Viimati muudetud 19.01.2023