Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mustamäe Linnaosa Valitsus tutvustus

mustamäe.jpgAadress: E. Vilde tee 118, 
12614 Tallinn
Telefon: 645 7555; 645 7511
E-post: mustamae@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014267
Linnaosa vanem: Lauri Laats
Mustamäe veebileht: tallinn.ee/mustamae


Mustamäe linnaosa on Tallinna maa-alal ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu moodustatud ja tema kehtestatud linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus. 


Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenused.


Mustamäe Linnaosa Valitsus lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad pädevused on järgmised:

 • sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ja laste kaitse;
 • noorsoo- ja erinoorsootöö;
 • elamumajandus;
 • kommunaalmajandus, heakord ja haljastus;
 • jäätmekäitlus;
 • ruumiline planeerimine;
 • kultuuritöö ja haridus;
 • sport ja vaba aja veetmine;
 • linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine;
 • reklaam ja linnaosa valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;
 • rahvastikuregistri andmete töötlemine;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • linnaosa valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;
 • tervisedendus;
 • halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine.

   

  Lisainfo

  Mustamäe linnaosa vapiks on kuldsel kilbil mustast kolmikmäest tõusev roheline mänd, kolmikmäes kuldne kaheksaharuline täht:
 • kuldne värvus - Mustamäe liivikud;
 • roheline mänd - linnaosa rohelus;
 • must kolmikmägi - Mustamäe nimetus;
 • kuldne täht - linnaosa kultuuri- ja hariduspotentsiaal.mustamäelov.jpg

 
 

Viimati muudetud 14.09.2022