Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Parkimine Mustamäel

Parkimine Mustamäel

Enam kui 50 aastat tagasi, kui Mustamäed projekteeriti ja ehitama hakati, oli "parkimisnormatiiviks" 1000 elaniku kohta ette nähtud 20-30 garaaži kvartali või elamurajooni servas. 

Üldplaneeringu andmetel on Mustamäel 18 300 parkimiskohta. Kui lähtuda Eesti keskmisest autostumise tasemest, siis oleks Mustamäele vaja 27 000, elanikkonna vähenemist, aga autos­tumise jätkumist arvestades ca 30 000 elukohalähedast parkimiskohta.

„Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ ettenähtud normatiivide (parkimiskohti korterite arvu) järgi peaks Mustamäel olema ainuüksi elamute teenindamiseks min 45 000 parkimiskohta. Töökohtade arvu, kaubandus-teenindusasutuste jt avalike asutuste juures parkimisvajadust ja elukohalähedaste parkimiskohtade ristkasutuse võimalust arvestades võib summaarselt vaja minna min 60 000 parkimiskohta.

Seni on parkimiskohti rajatud valdavalt "Hoovid korda" projekti raames, mille käigus niivõrd ei loodagi uusi parkimiskohti juurde kui legaliseeritakse senine ebaseaduslik parkimine haljasaladel, kvartalisisestel teedel jne. 

Vastavalt ET-1 0315-0218 normatiividele on sõiduauto parkimiskoha normaalne laius 2,5m ja pikkus 5m (puuetega inimese parkimiskoha laius 3,5 ja pikkus 6,5m). Arvestades manöö­ver­damisvajadust tuleks ühe parkimiskoha kohta arvestada 20-30m2. Ehk ühe­tasan­diliselt oleks Mustamäel ainuüksi parkimiskohtade vajadus (ilma teede pinda arves­tamata) 1,2-1,8km2, mis moodustaks 15-22% Mustamäe pindalast (8,1km2).

See ei ole teos­tatav rohe­lise linna kontseptsioonist loobumata. Hoonete tegelikku paiknemist (tihedust) arvestades ei jätku mitmes piirkonnas enam füüsiliselt maad, et haljastuse arvelt rajada tegelikele vajadustele vastavalt parkimis­kohti. Ehk pikemas perspektiivis saab lahenduseks olla vaid korrusparklate (ka maa-aluste) parklate rajamine.

Lisaks uute parkimiskohtade rajamisele on võimalik korraldada ka olemasolevate parkimiskohtade kasutamist, mis reeglina kuulub maa omaniku kompetentsi. Ühe võimalusena annab Tallinn teatud tingimustel parkimisrajatisi ka tasuta kasutusse, et ühistud ise hooldaksid seda maad, aga saaksid seal korraldada ka parkimist.

Mustamäel parkimisrajatiste tasuta kasutusse andmise kord kehtestati vanema korraldusega 4. nov. 2013. a.  

Viimati muudetud 21.02.2024