Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tööpakkumised ja praktika Mustamäe Linnaosa Valitsuses

Tööpakkumised

Avaliku teabe seaduse §28 punkt 1 lg 19 tulenevalt kuuluvad avaldamisele Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsuse täitmata ametikohtade andmed.
 

 

Praktika

Praktikale võtmist Tallinna Linnakantseleis ja teistes linna ametiasutustes reguleerib Tallinna linna ametiasutuste praktika kord, milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

Praktika sooritamiseks Mustamäe Linnaosa Valitsuses palume esitada:

  • taotlus (*.doc)
  • õppeasutuse praktika juhend
  • akadeemiline õiend
  • elulookirjeldus (soovi korral kasuta antud vormi (.doc))

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadel.

 

Viimati muudetud 12.07.2022