Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korraline hindamine ei mõjuta 2023. aasta maamaksu

Tänavu toimus 21 aasta järel taas maade korraline hindamine, mis annab ka Tallinna maaomanikele objektiivse ja ajakohase info maa turupõhise väärtuse kohta. 2022. aasta hindamise tulemusi hakatakse maksustamisel kasutama alates 2024. aastast – 2023. aastal maamaks ei tõuse!

Tõsi ta on, et viimasest maa korralisest hindamisest on möödas terve inimpõlv ja selle aja jooksul on maa väärtus oluliselt tõusnud.

Tänavu riigi Maa-ameti poolt läbi viidud hindamisega määrati kõikidele Eesti maaüksustele ligikaudne turupõhine väärtus ehk maa maksustamishind. Hinnati ainult maad, mitte ehitisi ega kasvavat metsa. Hindamise tulemused on edaspidi aluseks maa maksustamisel, kuid 2022. aasta hindamise tulemusi hakatakse maksustamisel kasutama mitte varem, kui 2024. aastast.

Tallinna linna jaoks on oluline, et maamaks oleks ka edasistel aastatel inimestele jõukohane. Maamaksu hüppelise kasvu vältimiseks on seadusega kuni 5 korda langetatud maksimaalseid maamaksumäärasid. Lisaks on seatud piirang, et maamaks ei saa tõusta rohkem kui 10% aastas. Samuti jäävad kehtima koduomaniku soodustused ning ka edaspidi on Tallinna koduomanikud kuni 1500 m² ulatuses maamaksust vabastatud, mis tähendab, et Mustamäe korteriühistuid ja koduomanikke maamaksu määra muutus suuresti ei mõjuta.

2023. aastal maamaks ei tõuse. Alates 2024. aastast võib maamaks tõusta kuni 10% kui üldse. Tallinna linn kinnitab uued 2024. aastal kehtima hakkavad maamaksumäärad hiljemalt 1. juuliks 2023.

Rohkem infot 2022. aasta maa korralise hindamise kohta on leitav Maa-ameti kodulehel: https://maaamet.ee/.../2022-aasta-maa-korraline-hindamine
ning maa hindamise tulemustega saab tutvuda https://minu.kataster.ee/

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem