Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pensionärid ja lapsevanemad saavad novembris 50 eurot toetust

Riik maksab novembris kõikidele vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele ning lapsetoetuse saajatele ühekordset hinnatõusu leevendamise toetust 50 eurot.

Sotsiaalkindlustusamet maksab ühekordset toetust Eestis elavatele vanaduspensioni eas pensionäridele, töövõimetuspensioni või rahvapensioni saavale 100-protsendilise töövõimetusega inimesele ja lapsetoetuse saajatele. Hinnaleevendustoetust makstakse iga lapsetoetust saava lapse eest. Puuduva töövõimega inimestele maksab hinnatõusu leevendamise toetust töötukassa.

Hinnatõusu leevendamise toetust taotlema ei pea.

Ühekordne hinnatõusu leevendamise toetus makstakse pensionäridele välja 𝟰. 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗹 ja lapsevanematele koos lastetoetusega 𝟴. 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗹. Puuduva töövõimega inimestele maksab töötukassa toetuse välja 𝗵𝗶𝗹𝗷𝗲𝗺𝗮𝗹𝘁 𝟭𝟬. 𝗱𝗲𝘁𝘀𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗹.

Kokku saavad toetuse ligi 584 000 inimest ligi 29 miljoni euro ulatuses.

Mustamäe Linnaosa Valitsus