Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hoolekogu

Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seadus §24

 

—  Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.

—  Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

—  Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

—  Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Mida hoolekogu teeb?

—  Jälgib, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga;

—  kuulab ära direktori aruande lasteaaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

—  annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

—  teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

—  osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

—  otsustab lapse toidukulu päeva maksumuse ja teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linna volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  
2023/ 2024 õppeaastal Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu koosseis:


Õpetajate esindaja:  Merle Meister

Kristiine Linnaosa Valitsuse esindaja: Merle Priimäe

1.rühm Murumunad: Sigrid Laan

2.rühm Mürakarud: Elise Romandi

3.rühm Rõõmurullid: Züleyxa Izmailova

4.rühm Tähepüüdjad: Kadri Britt Põldre

Hoolekogu esimees/esindaja: Kadri Britt Põldre

 
 

Viimati muudetud 25.01.2024