Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Täitmata ametikohad

Täitmata ametikohad

Tallinna Mutionu Lasteaed pakub tööd
 

Muusikaõpetajale 0,5 koormusega

Töö kirjeldus
 • kavandab õppe- ja kasvatustegevust lähtuvalt õppeaasta tegevuskavast, mis on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, lasteaia õppekavast ja lasteaia õppeaasta tegevuskavast.
 • analüüsib laste muusikategevustes osalemist, arengut ja õpitulemusi ning kavandab analüüsile vastavalt edasisi tegevusi;
 • loob õppimist ning lapse arengut toetava õiglase, vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna;
 • seab õppetegevusele selged eesmärgid ning määratleb saavutatavad oskused/teadmised, arvestades lapse individuaalset arengut; seostab õppe sisu ümbritseva keskkonna ja teiste ainevaldkonadega, suunab lapsi teadmisi rakendama;
 • rakendab oskusi/teadmisi toetavat hindamist, tunnustab last, toetab lapse positiivse enesehinnangu ja adekvaatse minapildi kujundamisel;
 • teeb koostööd rühmaõpetajatega, tegutseb aktiivse meeskonnaliikmena;
 • viib läbi ja osaleb ürituste korraldamises.

Ootused kandidaadile

 • erialane kõrgharidus (võib olla omandamisel);
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • organiseerimisoskus, valmisolek meeskonnatööks ja vastutustunne;
 • empaatiavõime, loovus, mängulisus ja avatud meel eelkooliealiste lastega töötamiseks.

CV, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 18.07.2023 märgusõnaga „Konkurss MUUSIKAÕPETAJA“ e-postile: direktor(at)mutionu.edu.ee

Ettevõte pakub

 • paindlik töökorraldus;
 • head arenguvõimalused;
 • sõbralik töökeskkond;
 • võimalus teenida lisatasu tulemusliku töö eest.

Logopeedile (osalise koormusega)

Töö kirjeldus

Tallinna Mutionu Lasteaed pakub  tööd logopeedilie (osalise töökoormusega).

Logopeedi töö sisuks on logopeediliste problemidega laste väljaselgitamine ning kõneravi vajavatele lastele süstemaatilise korrektsioonitöö tagamine.

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või võrdsustatud kraad;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • organiseerimisoskus, valmisolek meeskonnatööks ja vastutustunne;
 • empaatiavõime, loovus, mängulisus ja avatud meel eelkooliealiste lastega töötamiseks.

CV, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 21.07.2023 märgusõnaga „Konkurss LOGOPEED“ e-postile: direktor(at)mutionu.edu.ee

Ettevõte pakub

 • paindlik töökorraldus;
 • head arenguvõimalused;
 • sõbralik ja toetav töökeskkond;
 • võimalus teenida lisatasu tulemusliku töö eest.

Eripedagoogile

Töö kirjeldus

Hariduslike erivajadustega laste arengutaseme väljaselgitamine, nende laste õppe ning arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega.

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või võrdsustatud kraad;
 • organiseerimisoskus, valmisolek meeskonnatööks ja vastutustunne;
 • empaatiavõime, loovus, mängulisus ja avatud meel eelkooliealiste hariduslike erivajadustega lastega töötamiseks.

CV, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 21.07.2023 märgusõnaga „Konkurss ERIPEDAGOOG“ e-postile: direktor(at)mutionu.edu.ee

Ettevõte pakub

 • paindlik töökorraldus;
 • head arenguvõimalused;
 • sõbralik ja toetav töökeskkond;
 • võimalus teenida lisatasu tulemusliku töö eest.
.

Viimati muudetud 04.07.2023