Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Üldinfo

Tallinna Mutionu Lasteaed on munitsipaallasteaed, mis asub aadressil Mehaanika 17,  Kristiine linnaosas. 
Lasteaias töötab 4 rühma ni
ng vastavalt vajadusele ja võimalusele ning lähtuvalt Koolieelse Lasteasutuse seadusest  moodustatakse:
  • Sõimerühmad- kuni kolmeaastastele lastele;
  • Aiarühmad- kolme kuni seitsmeaastastele lastele, ning lastele kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
  • Liitrühmad - sõime- ja aiarühma lastele.
Õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne.

Lasteaed on avatud 07.00–19.00.
Lasteaial on oma logo, lipp ja laul.


Visioon
Tallinna Mutionu Lasteaed on hooliv ja sõbralik perekonna toetaja lapse koolieelses eas. Kannab elukestva õppimise ideed, hea kasvukeskkonna ja mikrokliimaga avatud organisatsioon.

Missioon
Tallinna Mutionu Lasteaed on traditsioone ja partnereid austav organisatsioon, kus lapsed saavad professionaalsete õpetajate käe all teadmised, oskused, vilumused, julguse, loovuse, teotahte, keskkonnateadlikkuse ja vastutustunde edukaks toimetulekuks koolis ja valmisoleku eluaegseks õppimiseks, arvestades iga lapse individuaalsust.

Põhiväärtused
Põhiväärtused on meie mõtlemine ja arusaamine asjadest, mida me peame tähtsaks:
Hoolivus Hoolime endast, üksteisest, oma maast ja keskkonnast.
Koostöö Oleme avatud ja valmis tegema koostööd huvigruppidega lasteaias ja väljaspool lasteaeda.
Turvalisus Hindame turvalist, ohutut ja esteetilist mängu-, õpi- ja töökeskkonda, mis võimaldab olla kaitstud.
Traditsioonid Kanname edasi traditsioone, mis aitavad väärtusi säilitada.
Loovus Toetame loovaid ideid ja tegusid, mis aitavad muuta elu eriliseks. 

Viimati muudetud 20.06.2023