Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldinfo

Üldinfo

Tallinna Mutionu Lasteaed on munitsipaallasteaed, mis asub aadressil Mehaanika 17,  Kristiine linnaosas. 
Lasteaias töötab 4 rühma ni
ng vastavalt vajadusele ja võimalusele ning lähtuvalt Koolieelse Lasteasutuse seadusest  moodustatakse:
  • Sõimerühmad- kuni kolmeaastastele lastele;
  • Aiarühmad- kolme kuni seitsmeaastastele lastele, ning lastele kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
  • Liitrühmad - sõime- ja aiarühma lastele.
Õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne.

Lasteaed on avatud 07.00–19.00.
Lasteaial on oma logo, lipp ja laul.

Visioon
Tallinna Mutionu Lasteaed on kaasaegsete lähenemisviisidega lapsekeskne lasteasutus eelkooliealistele lastele, kus professionaalsete oskustega töötajad on motiveeritud usaldusväärsele ja edasiviivale koostööle.

Missioon
Tallinna Mutionu Lasteaed pakub kvaliteetset alusharidust mängulises õpi- ja kasvukeskkonnas, kus on positiivse hoiakuga pühendunud töötajad ning leidlikud, avastushimulised lapsed. Koostöös lapsevanemate jt huvigruppidega toetatakse mitmekülgselt iga lapse arengut.

Põhiväärtused
Meeskonnatööle pühendunud
Usaldusväärne koostööpartner
Traditsioone austav
Innovaatiliste ideede ja lahendustega
Oskuslike teadmiste ja kogemustega
Nutikas ja keskkonnasõbralik
Uudishimu ja leidlikkust toetav 

Viimati muudetud 22.01.2024