Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hiiu viljaelevaatori ja selle lähiala

Hiiu viljaelevaatori ja selle lähiala

Nõmme Linnaosa Valitsusele esitati arvamuse avaldamiseks Salve tn 5, Salve tn 7, Lauliku tn 2c ja Lauliku tn 2b ning Kitsarööpa tee T11 kinnistute (Hiiu viljaelevaatori) detailplaneeringu algatamise taotlus.
Detailplaneeringu arhitektuurne kontseptsioon tugineb Hiiu viljaelevaatori ala linnaehitusliku eskiislahenduse arhitektuurivõistluse võidutööle. Arhitektuurivõistluse võitja on KOKO arhitektid OÜ. Kuna arhitektuurivõistluse lähtetingimuste koostamisel ega ka võidutöö valikul ei viidud läbi avalikku menetlust, korraldab Nõmme linnaosa valitsus detailplaneeringu algatamise taotluse ja lähtedokumentide avaliku väljapaneku, et selgitada välja Nõmme elanike arvamus võimaliku planeeringulahenduse kohta. Nõmme Linnaosa Valitsus arvestab avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamustega omapoolsete detailplaneeringu koostamise lähtetingimuste väljatöötamisel.
Hiiu viljaelevaatori detailplaneeringu algatamise taotluse ja lähtedokumentide avalik väljapanek toimub 25.04 kuni 10.05.2023. Ettepanekuid ja arvamusi on võimalik esitada e-posti aadressil [email protected].
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus määratud tähtaja jooksul esitada menetlust läbiviivale haldusorganile taotluse kohta arvamusi. Arvamuste esitamise tähtajaks on 10.05.2023.

Tutvu materjalidega siit:

Viimati muudetud 04.03.2024