Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kasteheina tänav 3 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Kasteheina tänav 3 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Kasteheina tn 3 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus Kasteheina tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Kasteheina tn 3 kinnistu pereelamute juhtotstarbega ala. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Kasteheina tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Kasteheina tn 3 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada ca 8,5 m kaugusele Kasteheina tänava poolsest kinnistu piirist; ca 7,8 m kaugusele Kasteheina tn 5 poolsest kinnistu piirist; Sisaski tn 41 poolsest kinnistu piirist ca 6,2 m ning Mesila tn 22 poolsest kinnistu piirist ca 29,8 m. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala 1831 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 270 m², võrrelduna proportsionaalselt Kasteheina tn 3 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Lubatud on püstitada üks elamu. Kavandatav elamu (ehitisealune pindala 269,3 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust. Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 31. maist kuni 15.juunini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist. PT taotluse nr 2211002/01979 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169762 PT menetluste nr PT247420 või Kasteheina tn 3 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).  Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.  Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 7300

Viimati muudetud 23.06.2022