Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Korruptsioonivastase seaduse § 11 täitmine

Korruptsioonivastase seaduse § 11 täitmine

  • Nõmme Linnaosa Valitsus sõlmis 09.01.2019 reklaamilepingu nr 6.-4.1/1 Grete Šillisega, mille alusel lubatakse tasu eest eksponeerida reklaami ja paigaldada selleks reklaamitreiler Vabaduse pst T3 (Prii tn ristmiku juures) KÜ78404:401:0004 haljasmaale perioodil 10.01.2019-22.01.2019. Lepingu allkirjastasid linnaosa valitsuse poolt linnaosa vanema asetäitja linnaosa vanema ülesannetes Kristjan Kuusik ja teiselt poolt Grete Šillis eraisikuna.

    Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 4 alusel.

  • Nõmme Linnaosa Valitsus sõlmis 14.04.2016 koostöölepingu SA-ga Õpilasmalev, millega eraldati viimasele 4896 eurot Nõmme haldusterritooriumil 27.06.-29.07.2016 toimuvates õpilasmaleva rühmades osalevate noorte töötasude kuludeks. Lepingu allkirjastas Nõmme Linnaosa Valitsuse poolt linnaosa vanem Tiit Terik, kes on ka SA Õpilasmalev nõukogu esimees.

Lepingu sõlmimisel ei kohaldatud KVS § 11 lg 1 punktis 1 nimetatud toimingupiirangut KVS § 11 lg 3 p 7 alusel.

---------------------------------

Nõmme Linnaosa Valitsus ei ole jätnud KVS § 11 lg 3 p-de 4, 5 ja 6 alusel toimingupiiranguid kohaldamata.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 alusel on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:

  • otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
  • ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
  • ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

 

 Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 alusel ei kohaldata toimingupiiranguid:

  • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade avalikku ülesannet täitva asutuse veebilehel;
  • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;
  • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade linna veebilehel.

Viimati muudetud 21.02.2024