Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kraavi tn 47 projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti avalik arutelu

Kraavi tn 47 projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti avalik arutelu

Nõmme Linnaosa Valitsus korraldab Kraavi tn 47 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti avaliku arutelu.
Nõmme üldplaneeringu kohaselt paikneb Kraavi 47 kinnistu ettevõtlusala, tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalfunktsiooniga (B+T) alal. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Kraavi tn 47 kinnistule äri- ja laohoone püstitamiseks.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.   
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik arutelu toimub 31. augustil 2023 kell 15:00 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, II korruse linnaosakogu saalis.
Projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/05241 ning ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT& MID=170103  
projekteerimistingimuste menetluse nr PT247890 või Kraavi tn 47 aadressi alt.
Info tel 645 7300 või [email protected].
 

Viimati muudetud 09.08.2023