Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Liivaluite tänav 6 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Liivaluite tänav 6 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Liivaluite tn 6 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Liivaluite tn 6 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal, kuhu võib kavandada kuni 6 krt väikeelamuid ning lähipiirkonda teenindavaid väiksemaid äri- või ühiskondlikke hooneid.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Liivaluite tn 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Liivaluite tn 6 kinnistu üksikelamu võib paigutada Liivaluite tn 8 kinnistu piirist põhja poolt ca 4 m ja ida poolt 6 m kaugusele. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala 2657 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 315 m² võrrelduna proportsionaalselt Liivaluite tn 6 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Antud elamu püstitamine (ehitisealune pindala 150 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 18. juulist kuni 2. augustini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

PT taotluse nr 2211002/14253 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169897

PT menetluste nr PT247590 või Liivaluite tn 6 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Info tel 645 7300

Viimati muudetud 14.07.2022