Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Nõmme Linnaosa Valitsuse komisjonid

Sotsiaalhoolekande komisjon

Komisjoni koosseis on muutmisel.

Ettevõtlus- ja üürikomisjon

Komisjoni koosseis on muutmisel.

Mittetulundustegevuseks toetuse jagamise komisjon

Komisjoni koosseis on muutmisel.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste menetlemise komisjon

Komisjoni koosseis on muutmisel.

Nõmme linnaosa eluasemekomisjon

Komisjoni koosseis on muutmisel.

Viimati muudetud 08.12.2021