Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Nõmme Linnaosa Valitsus teatab, et Pärnu mnt 540a kinnistu detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 12.02.2024 – 26.02.2024 (k.a). Planeeringuga saab tutvuda Nõmme Linnaosa Valitsuse infosaalis, aadressil Valdeku 13, 11621 Tallinn, esmaspäevast neljapäevani kl 8.15-17.00, reedeti kl 8.15-16.00 (detailplaneeringu kausta küsida infotöötajalt) ning Tallinna planeeringute registris (https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP043460).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul võimalus avaldada detailplaneeringu osas arvamust e-posti aadressil [email protected] või posti teel Valdeku 13, 11621 Tallinn. Arvamusi saab esitada kuni 26.02.2024 (k.a).

Lisainfo telefonil 6457003 või e-posti aadressil [email protected].

Planeeritud  0,55 ha suurune maa-ala asub Nõmme linnaosas Vana-Pääsküla asumis Pärnu maantee ja Tallinn Keila laiarööpmelise raudtee vahelises kvartalis. Ala piirneb põhjast Pärnu mnt 538a, Pärnu mnt 538c ja Pärnu mnt 538d maaüksustega, idast Pärnu mnt 540 maaüksusega ja Pärnu maanteega, lõunast Pärnu mnt 542, Pärnu mnt 548d, Pärnu mnt 548c ja Pärnu maantee T50 maaüksusega ning läänest Pärnu mnt 540c maaüksusega ja raudteega. Pärnu mnt 540a kinnistu pindala on 5449 m². 100% tootmismaa sihtotstarbega kinnistu on hoonestamata ja kinnistul kasvab kõrghaljastus mitme grupina.

Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta senine tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 540a kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaaks ning kavandada kinnistule kaks kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamut. Lisaks on detailplaneeringus antud heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Krundile on kavandatud kaks kahekorruselist, osalise kolmanda (kolmas korrus ehk katusekorrus on põhikorrusest oluliselt väiksema pindalaga kuni ⅓ alumisest korrusest ning põhikorrustest arhitektuurselt selgelt eristuv korrus) ning maa-aluse korrusega elamut. Kokku on kavandatud 24 korterit. Maa-alusele korrusele võib rajada parkla, tehnilisi ruume ja panipaiku. Elamute suurim kõrgus 12 m. Planeeritud krundi maapealseks ehitisealuseks pinnaks on 900 m² (sh prügimaja) ning maa-aluseks ehitisealuseks pinnaks on määratud 1400 m². 

Sõidukite juurdepääs krundile on Pärnu maanteelt. Detailplaneeringus on määratud reaalservituudi seadmise vajadus Pärnu mnt 538b, Pärnu mnt 538c, Pärnu mnt 538d ja Pärnu mnt 548d kinnistute kasuks. 

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 22.11.2023 korraldusega nr 1060. Detailplaneering on kooskõlas Nõmme linnaosa üldplaneeringuga.
 

Viimati muudetud 04.03.2024