Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Raudtee tn 73 asuva Tallinna Nõmme Gümnaasiumi elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu

Raudtee tn 73 asuva Tallinna Nõmme Gümnaasiumi elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Raudtee tn 73 asuva Tallinna Nõmme Gümnaasiumi elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (asendiplaan).
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Raudtee tn 73 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks, sh ajutise liitumiskilbi asendamiseks uue liitumiskilbiga. Alajaamast nr 586 on kavandatud olemasoleva jaotuskilbi varustamiseks projekteerida neli maakaablit kuni jaotuskilbini. Laste tn 1 // Põllu tn 70 // Raudtee tn 75 // Valve tn 3 kinnistul olemasolev alajaam on kavandatud demonteerida ja asendada uue alajaamaga.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 11. jaanuarist kuni 26. jaanuarini 2024 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/11622 ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris veebiaadressil:
https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP027990
detailplaneeringu menetluse nr DP027990 või Raudtee tn 73 ja Pargi tn 2a kinnistute detailplaneeringu nimetuse alt ning veebiaadressil:
https://www.tallinn.ee/et/kaasamine
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

 

Viimati muudetud 04.03.2024