Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Rohelise kontori põhimõtted

Nõmme Linnaosa Valitsuse eesmärk on luua Nõmmest erinevate linna- ja keskkonnakorralduslike meetmete abil säilenõtke ning terviklik elukeskkond nii elanikele kui ka linnaloodusele ja -taimestikule. Järgides ning rakendades loodud keskkonnapõhimõtteid oma igapäevases töökorralduses.
Rohelise kontori keskkonnapõhimõtete abil on Nõmme Linnaosa Valitsuse eesmärgiks vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Soovitud tulemuste saavutamiseks on loonud keskkonnasäästlikud tegu- ja mõtteviisid, mis on aluseks elurikkuse terviklikkusele ning ökoloogilisele mitmekesisusele. Rakendades järgnevaid tegevusi:
  • Vähendada jäätmete teket ja edendame jäätmete liigiti kogumist;
  • Vähendada digiprügist tulenevat energiatarvet;
  • Vähendada paberi kasutust – digitaliseerita nii palju kui võimalik;
  • Materjalide, eelkõige ühekordsetest toodetest tuleneva negatiivse keskkonnamõju vähendamine, võttes kasutusele korduvkasutuavad või loodussõbralikud tooted;
  • Erinevate mööbli- ja sisustuselementide kasutuse lõpus suunatakse terved ning kasutuskõlblikud esemed taaskasutusse;
  • Ressursitõhususe parendamine rakendades selleks energiasäästlikke meetmeid;
  • Toodete ja teenuste ostmisel lähtuda võimalusel keskkonnahoidlike hangete põhimõtetest;
  • Luua ja tagada töötajatele keskkonnasäästlik, tervislik ja sotsiaalselt vastutustundlik töökeskkond;
  • Edendada ja parendada säästvat liikuvuskorraldust;
  • Pidev monitooring ja seire keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks.

 

Viimati muudetud 15.03.2023