Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Talvine teehooldus


Teede talvised hooldusnõuded
Hooldustsükli vältel lähtutakse tee seisundinõuete määrusest, kus on ära määratletud nii hooldustsükli aeg kui ka tee seisundi tase.
talvine teehooldus.png
Kergliiklustee
talvine teehooldus_kergliiklustee.png
Libedusetõrje vahendina on lubatud kasutada vaid graniitsõelmeid, tera läbimõõduga 2-6mm. Libedusetõrjeks kasutatavad sõelmed peavad olema puistatud ühtlaselt katvusega vähemalt 100g/m2 kohta iga hooldustsükli korral. Libedusetõrje tulemusena ja ka ilmastikuolude muutumisel peab teepind olema piisavate haardeliste omadustega ja võimaldama ohutult liigelda.
Graniitsõelmed.png
Mida jälgime?
 • Ülekäikude seisukord, sh lumevallide kõrgus
 • Hoolduses olevate kergliiklusteede (kõnni, jalg- ja jalgrattateede) seisukord- lumi, libedus, tasasus;
 • Kinni sõidetud lumi / jäärööbastes tänavad / lumisus tänavatel;
 • Kaevude olemasolu sulamis- ja sajuvee ärajuhtimiseks;
 • Sõiduteede kitsenemine;
 • Külmuv sadevesi;
 • Lumevallide kõrgus;
 • Kõnniteedele lükatud lumevallid;
 • Sõiduteede kahjustused;
 • Pargiteed;
 • Mänguväljakud.

Viimati muudetud 16.02.2023