Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Nõmmel kahekordistatakse talihoolduse tehnikaparki

Sügisest hakkab Nõmmel kehtima uus tänavahoolduse leping. Uus riigihange „Nõmme linnaosa kõrvaltänavate ja haljastute hooldustööd 2022 - 2028 ” toob endaga kaasa tehnikapargi suurendamise Nõmme tänavate talihoolduseks ja hoolduskvaliteedi tõstmise suveperioodiks.

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri sõnul on viimased 5 aastat toonud kaasa klimaatilisi muutusi, millest tulenevaid probleeme saab uue hooldustööde riigihankega parandada. „Veel värskelt meeles talve silmas pidades tooksin välja kaks olulist muutust. Üks on tehnikapargi kahekordistamine. See toob lumerohketel talvedel Nõmme tänavatele kaheksa sahatraktorit varasema nelja asemel. Teise olulise muutusena tooksin välja esmakordselt riigihankes oleva punkti tänavate libedusetõrje graniitsõelmetega jäävihma korral. Viimased talved on lisaks rohkele lumele meid üllatanud veel teisegi ekstreemse ilmastikunähtusega nagu jäävihm. Uus lepingupunkt võimaldab linnaosal sellistes situatsioonides viivitamatult reageerida,“ rääkis Kuri. „Varasema hankega võrdluses tooksin välja ka suvise hoolduse kvaliteedi parandamise. Seni on Nõmme tänavaid suvisel perioodil hooldatud kord kuus, kuid uus hange näeb hooldust ette kaks korda kuus,“ lisas ta.

Avalik riigihange „Nõmme linnaosa kõrvaltänavate ja haljastute hooldustööd 2022 - 2028” hõlmab endast teede ja tänavate ning haljastuse hooldust, mis on varasemalt  korraldatud avalikkus hankes eraldi. Võttes arvesse majanduslikku ja geopoliitilist olukorda korrigeeritakse teenuse osutamise hindasid kord aastas lähtuvalt eelneva kalendriaasta Eesti Statistikaameti poolt avalikustatava tarbijahinnaindeksi aastamuutusest.

Nõmmel on teid kokku 184 kilomeetri ulatuses, millest 44 on suuremad magistraalid ja kuuluvad Keskkonna- ja Kommunaalameti hoolduse alla. Ülejäänud 140 kilomeetrit on linnaosa halduses olevad väiksemad ning asumisisesed teed.