Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teelise tänavale rajatakse busside seisuplats

Teelise tänavale rajatakse busside seisuplats

Ühistranspordi logistika paremaks korraldamiseks rajatakse Teelise tänavale busside seisupalts. See on vajalik tühisõitude vähendamiseks, ühtlase intervalli tagamiseks erinevatel liinidel ning seadusest tuleneva seisuaja andmiseks koos elementaarsete juhtidele mõeldud olmetingimustega.

Teelise tänavale rajatakse seisuplats seoses Nõmme piirkonna ühistranspordi teenindustaseme tõstmise vajadusega. See võimaldab tulevikus tihendada intervalli täiendavate väljumiste lisamisega olemasolevatele liinidele, vajadusel liinivõrku muuta ja tagada ühissõidukite täpsemas sõidugraafikus püsimist.
Projekteerimistööde käigus leitakse keskkonda parim sobituv lahendus ühistransporditaristu rajamiseks kuni kaheteistkümnele bussile. Nõmmele iseloomuliku loodusliku keskkonna säilimiseks pööratakse suuremat tähelepanu ka haljastusele, et rajatav seisuplats ei põhjustaks täiendavat visuaalset ja keskkonda kahjustavat koormat.
Seisuplatsi kasutavad bussid ühistranspordi teenuse osutamise ajal. Ühissõidukite hooldus, remont ning garaažis hoidmine toimub ikkagi depoodes ning seda seisuplatsile ei kavandata.

Teelise tänavale rajatava seisuplatsi skeem
Teelise_busside_seisuplats_skeem.jpg
Projekti algataja on Tallinna Transpordiamet ning seda aitab tehnilise toega realiseerida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Enda tingimused on esitanud Tallinna Strateegiakeskus, Nõmme Linnaosa Valitsus ning Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Projekti tehniline info:

Tallinna Linnavolikogu 20.09.2001 otsusega number 266 on kehtestatud Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, millega on Teelise tänav T1 ja Teelise tänav T2 kinnistutele kavandatud kahetasandiline ristmik koos mahasõitudega ning mootorsõidukite parkla. Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: Tallinna planeeringute register. Detailplaneeringu registrinumber on DP002980.

Antud kujul Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringut ei realiseerita ning kahetasandilist ristmikku ei rajata. Selle asemel säilib Pärnu maantee ja Teelise tänava ühetasandiline ristumine ning lisandub planeeritud mootorsõidukite parkla. Seega on nimetatud detailplaneering aluseks mootorsõidukite parkla (busside seisuplatsi) rajamisel.

Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet algatanud menetluse projekteerimise hanke läbiviimiseks. Teelise tänavale rajatava seisuplatsi esialgse skeemiga saate tutvuda Tallinna veebilehel: Teelise tänavale rajatakse busside seisuplats | Tallinn.

Hanke tulemusena valmiva projekti avalikustamine viiakse läbi Tallinna Transpordiameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse ning Nõmme Linnaosa Valitsuse poolse koostööna.  Avalikustamise käigus saavad kõik asjast huvitatud tutvuda võimaliku projektlahendusega ning esitada omapoolsed ettepanekud ja seisukohad.