Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ühe suurima ebaseadusliku prügimäe likvideerimine ootab aastaid lahendust

19. juulil esitas Nõmme Linnaosa Valitsus ametliku pöördumise Keskkonnametile, Maa-ametile ja Tallinna Linnavaraametile seoses Silikaltsiidi 9a kinnistul paikneva ebaseadusliku prügimäega. Vaatamata aastatepikkusele perioodile ei ole see probleem seniajani lahendust leidnud. Seetõttu oli pöördumise üheks võtmeküsimuseks, et milliseid korralduslikke meetmeid näevad eelpool nimetatud ametid ette tekkinud olukorra lahenduseks.

Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on Silikaltsiidi 9a  kinnistul paiknev prügimägi reaalne ohuallikas ümbritsevale looduskeskkonnale. „Kinnistu asub sihtotstarbeta reformimata riigimaal, mida on kasutatud ebaseaduslikult prügi ladustamiseks. Omandireformi küsimusega, mis aitaks vähendada või vältida samalaadsete juhtumite kordumist, ei ole endiselt edasi liigutud. Selle tõttu esitas Nõmme Linnaosa Valitsus ametliku arupärimise Keskkonnametile, Maa-ametile ja Tallinna Linnavaraametile,“ rääkis Kuri. „Meie kõigi ühine huvi peaks olema antud olukorrale reageerimine ning vastavalt normidele ja seadustele looduskeskkonna huvide eest seismine. Hetkel on olukord selline, et jäätmete kuhilad, mis on täis plastosakesi ja kemikaale, asuvad Tallinna avariiveehoidlast, Raku järvest, alla 100 meetri kaugusel,“ lisas ta.

Probleemile tähelepanu juhtimiseks ning olukorra leevendamiseks on Andrus Ausi eestvedamisel Hiking Estonia korduvalt korraldanud piirkonnas talguid, millest on osavõtnud sadu vabatahtlikuid. Korraldatud talguid on toetanud AS Silikaltsiit tehnikaga ning Nõmme linnaosa valitsus prügi äraveoga. Andrus Ausi sõnul on tal siiras rõõm, et Hiking Estonia tehtud töö ja mitme aasta koristused on viinud tähelepanu antud piirkonnale ning loodetavasti saab see ükskord lahenduse. „Meil on plaanis World Clean UP Day raames septembrikuus lõpetada veel see osa, mis jäi metsa alla,“ rääkis Aus. „Sooviksin veel juhtida tähelepanu, et tõmmataks piir peale krossi ja atv meeste tegevusele, kes valimatult ümber Raku ja Männiku järvede sõidavad ja loodust reostavad. Antud piirkonnas on palju kaitse all olevaid taime ja loomaliike,“ viitas Aus veel ühele suurele probleemile. „ Minu suurem unistus on, et Raku järve ümbruses võiks olla tähistatud matka- või loodusrajad, et inimestel oleks veel rohkem võimalusi looduses aja veetmiseks. Lisaks matkaradadele võiks seal olla ka ujumiskohad, mis on märgistatud ja turvalised,“ jagas Aus oma mõtteid Raku järve ümbruse tulevikust.

Kemikaalid kinnistul Silikaatsiidi 9A

Silikaltsiidi 9a kinnistu on sihtotstarbeta reformimata riigimaa, mida on kasutatud ebaseaduslikult prügi ladustamiseks. 2013. aastal väljastas Keskkonnaamet Pakendihai OÜ-le jäätmeloa, mis kohustas neid oma kinnistul (Silikaltsiidi 7) oleva 20 000 tonnise prügi käitlemist enne uue vastu võtmist. Keskkonnainspektsiooni andmetel toimus 2014. aastal kontrollkäik, milles avastati Silikaltsiidi 9a kinnistult ebaseaduslikult tegevuselt OÜ Alumbra Industries. Keskkonnainspektsioon andis korralduse tegevus kohe peatada ja seejärel alustati väärteomenetlust Jäätmeloata tegevuse eest, mille tulemusena karistati OÜd Alumbra Industries 3000eurose trahviga. Sama kontrollkäigu tulemuste põhjal alustas inspektsioon ka väärteomenetlust OÜ Pakendihai suhtes, kes oli neile väljastatud jäätmeluba Silikaltsiidi tn 7 krundil tegutsemiseks rikkunud. Menetlus on 2015. aastal toimunud ettevõtte juhatuse liikme vahetuse tõttu pooleli. Nii OÜ Pakendihai (2017) kui OÜ Alumbra Industries (2017) on tänaseks päevaks oma tegevuse lõpetanud ja registrist kustutatud.

Vaata PILTE ja VIDEOT Silikaltsiidi 9a kinnistu hetkeolukorrast. 

Loe lisaks:

Silikaltsiidi 9a - probleem, mis vajab otsustavaid lahendusi