Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ettevõtlikuspädevust toetavad üritused ja programmid

Foto autor: Marek Metslaid.

Noorteürituste ja -programmide peamine eesmärk on Tallinna noorte ettevõtlikkuspädevuse toetamine. Pakume noortele kaasarääkimisvõimalusi ürituste ja programmide sisuloomes ja korralduses ning mentorlust oma ideede ellu viimisel. 

Peamiseks sihtrühmaks on Tallinna noored vanuses 14–26 eluaastat.

Mida ettevõtlikkuspädevust toetavad üritused ja programmid noorele annavad?

  • Võimaluse arendada tulevikuoskusi: juhtimisoskust, meeskonnatööd, loovust, probleemide lahendamist, ajajuhtimist, suhtlemis- ja läbirääkimisoskust, samuti analüüsioskust ja kriitilist mõtlemist jms
  • Pidevat toetust programmijuhilt  tegevustes osalemise ajal 
  • Töökogemuse, mida lisada CV-sse koos soovituskirjadega 
  • Võimaluse panustada Tallinna arengusse (nt aidata lahendada probleemkohti, kujundada noortesõbralikku keskkonda, pakkuda noortelt-noortele tegevusi).

Kui oled noor ja soovid panustada ürituste korraldusse või välja pakkuda põnevaid ideid, siis võta julgelt ühendust kirjutades anette.mandel@tallinnlv.ee või marili.otstak@tallinnlv.ee

Koolitussari “Arengulaborid”
Praktilised töötoad, mille kaudu arendatakse 14–19-aastaste Tallinnas elavate ja vene keelt kõnelevate noorte 21. sajandi töömaailmas vajaminevaid oskusi, et toetada nende konkurentsivõimet tööturul.  
Loe edasi.

Tallinna noorte ideelabor ja arenguprogramm
Tallinna noorte ideelabor on omaalgatuste kiirendi, kus 1426-aastased noored saavad 36 liikmelistes meeskondades oma ägedaid ja innovaatilisi ideid toimivateks plaanideks arendada koos koolitaja ja mentorite abiga. 

Koolivaheaja programm
Pakume noortele erinevaid võimalusi sisukalt koolivaheaega veeta, viime läbi suuremaid ja väiksemaid üritusi ning ootame ka noorte omaalgatuslikke tegevusi.

Lisainfo:
Anette Mandel
Tallinna Haridusamet
noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Telefon: 641 1702, 55 692 078
E-post: anette.mandel@tallinnlv.ee 

Marili Otstak
Tallinna Haridusamet
noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Telefon: 614 7495
E-post: marili.otstak@tallinnlv.ee


2022. aastal toimunud üritused:
Märts

Ideelabor vene noortele ee/ru
Jaanuar, veebruar
Noor Tegija saatesari "Fookuses on..." 


Varasemalt toimunud tegevused
2021. aastal toimunud tegevused
2020. aastal toimunud tegevused
2019. aastal toimunud tegevused
2018. aastal toimunud tegevused
2017. aastal toimunud tegevused
2016. aastal toimunud tegevused
2015. aastal toimunud tegevused

Viimati muudetud 10.03.2022