Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kutseharidus Tallinnas

Illistratiivne foto. Allikas pixabay.com

Kutseõppe eesmärk on omandada teadmised, oskused ja hoiakud, vilumused ning sotsiaalne valmidus töötamiseks, ühiskonnaelus osalemiseks ja elukestvaks õppeks.

Kutseõppesse võivad asuda kõik soovijad, kellel on põhi- või keskharidus.
Kutsekoolide juures võivad olla avatud rühmad ka põhiharidust mitteomavate õpilaste jaoks. See on kooliti erinev ja vajaduse korral tasub võimalusi uurida.
Põhikoolilõpetanu saab kutseõppeasutustes koos erialaga omandada ka keskharidust.

Tallinnas on võimalus õppida järgmistes kutseõppeasutustes:

Lisainfot saab siit. 

Viimati muudetud 10.03.2022