Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mobiilne noorsootöö

Mobiilne noorsootöö on ennetustöö, mille eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine ning seeläbi noore toetamine, motiveerimine ja suunamine.

Alaeesmärkideks on:

 • luua noortega usalduslik kontakt ja/või toetada usaldusliku kontakti tekkimist mõne teise võrgustikku kuuluva spetsialistiga;
 • teavitada noori vajaduspõhiselt noorsootöö ja muudest teenustest (sotsiaal, tööturu, nõustamise jne);
 • toetada ja motiveerida, vajadusel edasi õppima, töötama või osalema vabatahtlikus töös, projektides, sotsiaalprogrammides, üritustel jt noorsootöö teenustes (eesmärgiks sotsiaalsete oskuste areng);
 • teha järjepidevat ja kvaliteetset võrgustikutööd, et abivajav noor ei kaoks spetsialistide vaateväljast.

Sihtgrupiks on noored vanuses 11–26, peamiseks sihtgrupiks on noored vanuses 11–19.

 • noored, kes veedavad oma aega tänavatel/kaubanduskeskustes/parkides;
 • noored, kes on kooli/lastekaitse/lastekaitsekomisjoni/noorsoopolitsei või teiste partnerite poolt märgatud sihtgrupina;
 • noored, kes ei tööta ega õpi või kellel on koolikohustuse täitmise probleemid.

Mobiilne noorsootöö jaguneb neljaks töömeetodiks, mille aluseks on sotsiaalruumi analüüs:

 • tänavatöö eesmärgiks on noortega kontakti loomine nende kogunemiskohas, olgu selleks park, kaubanduskeskus või linnatänav;
 • individuaaltöö eesmärgiks on toetada ja jõustada noort nendes küsimustes, mis tema jaoks hetkel päevakorras ja olulisemad;
 • grupitöö eesmärgiks on noorte sotsiaalsete oskuste arendamine läbi interaktiivsete tegevuste;
 • kogukonnatöö eesmärgiks on kogukonnaliikmete teavitamine ja nende kaasamine tegevustesse.

Prioriteetsed piirkonnad, kus mobiilset noorsootööd Tallinnas korraldatakse on Põhja-Tallinn, Kesklinn, Lasnamägi ja Mustamägi.


Võta meiega ühendust: Facebook, Instagram, Vkontakte: @mono.tallinn

Mobiilsed noorsootöötajad Tallinnas:

Aleksei Jefimov
5342 5877
Aleksei.Jefimov@tallinnlv.ee

Kristina Benkivskaja
5838 0356 
Kristina.Benkivskaja@tallinnlv.ee

Maria Kazlovskaja
maria.kazlovskaya@tallinnlv.ee

Annika Peterson
annika.peterson@tallinnlv.ee

Katrina Nurmoja
katrina.nurmoja@tallinnlv.ee

Katarina Maria Männa
katarinamaria.manna@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 19.09.2023