Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mobiilne noorsootöö

Mobiilne noorsootöö

Mobiilne noorsootöö on ennetustöö, mille eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine ning seeläbi noore toetamine, motiveerimine ja suunamine.

Alaeesmärgid
 • luua noortega usalduslik kontakt ja/või toetada usaldusliku kontakti tekkimist mõne teise võrgustikku kuuluva spetsialistiga;
 • teavitada noori vajaduspõhiselt noorsootöö ja muudest teenustest (sotsiaal, tööturu, nõustamise jne);
 • toetada ja motiveerida, vajadusel edasi õppima, töötama või osalema vabatahtlikus töös, projektides, sotsiaalprogrammides, üritustel jt noorsootöö teenustes (eesmärgiks sotsiaalsete oskuste areng);
 • teha järjepidevat ja kvaliteetset võrgustikutööd, et abivajav noor ei kaoks spetsialistide vaateväljast.
Sihtgrupp
Sihtgrupiks on noored vanuses 11-26, peamiseks sihtrgrupiks on noored vanuses 11-19
 • noored, kes veedavad oma aega tänavatel/kaubanduskeskustes/parkides;
 • noored, kes on kooli/lastekaitse/lastekaitsekomisjoni/noorsoopolitsei või teiste partnerite poolt märgatud sihtgrupina;
 • noored, kes ei tööta ega õpi või kellel on koolikohustuse täitmise probleemid.
Töömeetodid
Mobiilne noorsootöö jaguneb neljaks töömeetodiks, mille aluseks on sotsiaalruumi analüüs
 • tänavatöö eesmärgiks on noortega kontakti loomine nende kogunemiskohas, olgu selleks park, kaubanduskeskus või linnatänav;
 • individuaaltöö eesmärgiks on toetada ja jõustada noort nendes küsimustes, mis tema jaoks hetkel päevakorras ja olulisemad;
 • grupitöö eesmärgiks on noorte sotsiaalsete oskuste arendamine läbi interaktiivsete tegevuste;
 • kogukonnatöö eesmärgiks on kogukonnaliikmete teavitamine ja nende kaasamine tegevustesse.

Prioriteetsed piirkonnad, kus mobiilset noorsootööd Tallinnas korraldatakse, on Põhja-Tallinn, Kesklinn, Lasnamäe ja Mustamäe.


Tasuta infopaketid koolidele ja partneritele

Sotsiaalsete oskuste programm "Vaade tulevikku"

Programmi eesmärk on tõsta koolinoortes valmidust iseseisvaks otsustamiseks, enesekehtestamiseks ning õpetada igapäevaelus vajaminevaid sotsiaalseid oskusi.

Programmis osalevad noored vanuses 13–15 eluaastat, kes on väheste sotsiaalsete oskustega ja kellel esineb probleeme koolikohustuse täitmisega.

Programm toimub Tallinna koolides poole õppeaasta vältel. Sotsiaalpedagoogi poolt koostatud noortegrupiga tegelevad kaks mobiilset noorsootöötajat.

Loe lisa.

Tallinna noorteprogramm Jalatalla

Programmi eesmärk on tõsta noorte sotsiaalseid ja eluoskusi, toetada nende toimetulekut ja konkurentsivõimet tööturule sisenemisel, õpingutega alustamisel või jätkamisel.

Ülelinnalises programmis osalevad 15–18aastased noored, kes ei tööta ega õpi või kellel on raskusi koolikohustuse täitmisega. 

Loe lisa.


Legaalsed grafitiseinad Tallinnas

Tallinna Haridusameti mobiilsed noorsootöötajad on palju panustanud Tallinna tänavakultuuri arendamisse. Aastate jooksul on erinevates linnaosades toimunud mitmeid Supergraafika projekte, kus tänavakunstist huvitunud noored on saanud õppida aerosoolvärvidega seintele kandma enda loodud eskiise.

Supergraafika puhul on tegemist mobiilsete noorsootöötajate poolt välja kuulutatud konkursiga, kuhu noored saavad esitada kavandeid, mis sobiks antud piirkonda või objekti kaunistama. Esitatud tööde seast valivad kogenud tänavakunstnikud välja parimad tööd, mis konkursil osalenud noorte poolt seinale kantakse.

Loe lisa.


Mobiilsed noorsootöötajad Tallinnas

Aleksei Jefimov

5342 5877
[email protected]

Kristina Benkivskaja

5838 0356 
[email protected]

Maria Kazlovskaja

[email protected]

Annika Peterson

[email protected]


Katrina Nurmoja


[email protected]

Alexander Arabkin

5844 3577
[email protected]

Viktor Panasenko

[email protected]

Võta meiega ühendust:

Facebook, Instagram, Vkontakte: @mono.tallinn

Viimati muudetud 04.03.2024