Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Noorsootöö osakond

Noorsootöö osakond

Noorsootöö osakond on Tallinna Haridusameti struktuurüksus, mille ülesanneteks on Tallinna linna noorsootöö kavandamine, arendamine ja korraldamine. Osakond tegeleb ka valdkondliku töö koordineerimise, analüüsimise ja nõustamisega, et tagada Tallinnas pidevalt arenevad ja kvaliteetsed noorsootöö teenused.

Noorsootöö osakond pakub mitmekülgseid teenuseid:

Aitame noortel ületada takistusi ning leida endale sobivaid võimalusi. Tegeleme 11-26aastaste noortega nende kogunemiskohtades, olgu selleks tänavad, pargid, kaubanduskeskused või muud avalikud kohad. Loome noortega usaldusliku kontakti ja/või toetame selle tekkimist mõne teise võrgustikku kuuluva spetsialistiga, teavitame noori vajaduspõhiselt noorsootöö ja muudest teenustest, toetame ja motiveerime noori vajadusel edasi õppima, töötama või osalema vabatahtlikus töös, projektides, sotsiaalprogrammides, üritustel jt noorsootöö teenustes ning teeme järjepidevat ja kvaliteetset võrgustikutööd, et abivajav noor ei kaoks spetsialistide vaateväljast. Meie suuremateks programmideks on Jalatalla ja Vaade tulevikku. Lisaks on meie eestvedamisel loodud Tallinna kaks legaalset grafitiseina. Loome usaldusliku kontakti Tallinnas mitteõppiva või -töötava 13–29aastase noorega, pakkudes talle tegevusi ja tuge, mis parandavad tema tööalast konkurentsivõimet ning toetavad naasmist tööle või haridussüsteemi. Tegeleme rahvusvahelise noorsootööga mitmel tasandil. Osaleme erinevates rahvusvahelistes koostöövõrgustikes ning viime ellu Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi projekte, pakkudes nii noortele kui noorsootöötajatele võimalusi osalemiseks rahvusvahelistes noortevahetustes, vabatahtlikus teenistuses ja koolitustel. Meie suuremaks tegevuseks on haridusprogrammi Gutsy Go ja rahuhariduse projekti elluviimine Tallinna koolides ning rahvusvahelise Balti noortefoorumi eestvedamine innustamaks noori aktiivselt osalema ühiskonnaelus ning esindama ja kaitsma noorte kui ka organisatsioonide vajadusi ja huve.
  • Noorteprogrammid ja üritused;
Tegeleme 14-26aastaste Tallinna noorte ettevõtlikkuspädevuse toetamisega. Pakume noortele kaasarääkimise võimalusi ürituste sisu planeerimisel, kogemusi sündmustel ja projekti tegevustes vabatahtlikuna panustamises ning mentorlust oma ideede elluviimisel. Suuremateks ettevõtmisteks on suvised noortefestivalid ja tõukerattatreeningud, avatud koolistaadionid, noorte omaalgatuste kiirendi „Ideelabor“, koolitussari „Arengulaborid“. Lisaks mentordame Tallinna noortevolikogu, kes kaitseb ja esindab noorte huve.
  • Toetused;
Eraldame toetust projektidele, mis on suunatud noorte loome- ja arengupotentsiaali avastamiseks ja arendamiseks. Lisaks toetame noortelaagreid, noorteühinguid, SA õpilasmalevat ja Spin programmi.  
  • Arendustöö ja uuringud;
Teeme koostööd teiste organisatsioonidega ning viime läbi uuringuid ja analüüse, et mõista paremini noorte vajadusi ja huvisid ning arendada välja uusi ja efektiivsemaid noorteprogramme ja teenuseid. Toetame Tallinna noorsootöötajate võrgustikku ning arendame noortekeskuste teenuseid. Viimatiseks suuremaks saavutuseks on Tallinna noortekeskuste teenusmudeli väljatöötamine. Koordineerime ka linna 10 munitsipaalhuvikooli ning teeme koostööd erahuvikoolide liiduga. Samuti arendame koostööd Tallinna õpilasesindustega töötavate spetsialistidega. Lisaks tunnustame konkursiga „Suured teod“ Tallinna noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja tegusid ning vabatahtlikuna tegutsenud noori.
  • Noorteinfo ja kommunikatsioon.

Oleme ainus Tallinnas ülelinnalist noorteinfot haldav asutus, mis koondab ja levitab informatsiooni linna noortele, lapsevanematele ning noortega tegelevatele inimestele ning korraldab esmanõustamist info leidmisel. Meie ülesandeks on olla asjakohane, kasulik ja huvitav võrdselt 7-26aastastele noortele, lähtuda noorte huvidest ja vajadustest ning jõuda sihtrühmadele pakutavate võimalustega nendeni. Lisaks aitame kaasa noorte info- ja meediapädevuse arendamisele Noor tegija nimelist meediatoimetust eest vedades. Peamiste kommunikatsioonikanalitena kasutame Tallinna noorteinfot ja Noor tegijat.


Kontakt:

Tallinna Haridusamet
Estonia pst 5a, 10143, Tallinn
[email protected] 
642 0592

Viimati muudetud 30.04.2024