Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna noorteprogramm Jalatalla

Tallinna noorteprogramm Jalatalla

eliott-reyna-axTm0ee3YP4-unsplash.jpg
Tallinna Haridusamet viib alates 2015. aastast ellu programmi Jalatalla, mis on suunatud noortele vanuses 15–18, kes ei tööta ega õpi või kellel on raskusi koolikohustuse täitmisega. 

2022. aasta programm käivitus märtsis ja aktiivne tegevuste periood kestis juunini 2022.

Programmi eesmärk on tõsta noorte sotsiaalseid ja eluoskusi, toetada nende toimetulekut ja konkurentsivõimet tööturule sisenemisel, õpingutega alustamisel või jätkamisel.

Programmi Jalatalla raames soovime:

 • tõsta noortes valmidust iseseisvate valikute langetamiseks, enesekehtestamiseks ja arendada sotsiaalseid oskuseid igapäevases toimetulekus;
 • suurendada konkurentsivõimet tööturule sisenemisel, andes noortele võimaluse esimeseks töökogemuseks vabatahtliku tööga kohalikul tasandil ning toetades tööeluga alustamist praktiliste teadmistega tööõigusest, vastutuse võtmisest jne;
 • pakkuda noortele rahvusvahelistes projektide osalemise võimalust, mille kaudu suurendatakse teadlikkust kultuuridest, tolerantsust ja üksteisega arvestamist multikultuurses meeskonnas; samuti õpivad noored tundma sotsiaalselt olulisi teemasid ning saavad praktiseerida võõrkeeli.

Programm hõlmab 13 grupikohtumist, mille raames tegeletakse noorte sotsiaalsete ja eluoskuste tõstmisega ning jagatakse tööellu sisenemiseks vajalikke praktilisi teadmisi.

Lisaks sellele saavad noored vabatahtliku töö kogemuse, osalevad töömessidel jm ettevõtmistes.

Grupikohtumisel käsitletakse järgmisi teemasid: tiimitöö, õppima õppimine, kommunikatsioon, emotsioonide juhtimine, konfliktide lahendamine, seksuaalharidus, ajaplaneerimine, vabatahtlik tegevus ja vabatahtliku pass, tööturu võimalused, rahvusvahelised võimalused, kultuuridevaheline õppimine, isiklikud väärtushinnangud, eneserefleksioon jne.

Programmis on edukalt ühendatud Tallinna Haridusameti mobiilse noorsootöö teenus ja rahvusvahelise noorsootöö valdkond.

 • Iga noor saab endale mobiilse noorsootöötaja näol individuaalse mentori, kes toetab noore eneseanalüüsi oskuse arengut ning kellega koos kaardistatakse eesmärgid ja astutakse vajalikke samme nende täitmiseks (nt karjäärinõustamine jms). Noortele suunatud grupikohtumistes osalevad ka mentorid.
 • Nii grupikohtumiste kui ka individuaalse mentorluse raames valmistatakse noored ette võimaluseks osaleda rahvusvahelises noorteprojektis, noortevahetuses või vabatahtlikus teenistuses.

Alates programmi algusest (2015) on programmi kokku läbinud 68 noort, kes ei tööta ega õpi või kellel on probleeme koolikohustuse täitmisega. Neist 35 on osalenud rahvusvahelistes noorteprojektides.

Lisainfo:
Aleksei Jefimov
Tel 5342 5877
[email protected]


Koostööpartnerid:

 • Eesti Töötukassa (Noortegarantii programm)
 • Tallinna Laste Turvakeskus
 • Tallinna kutsekoolid
 • Tallinna linnaosavalitsused ja lastekaitsetöötajad
 • Tallinna üldhariduskoolid
 • Tallinna täiskasvanute gümnaasiumid
 • Tallinna noortekeskused
 • Eesti Seksuaaltervise Liit
 • MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES

 • MTÜ Club Active

erasmus+.png

Viimati muudetud 21.08.2023