Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Spordi– ja Noorsooamet kutsub osalema koolitussarjas

Algab koolitussari noortele

Algab koolitussari noortele

Populaarne koolitussari "Arengulaborid" alustab uut hooaega. Koolitussarja eesmärk on praktiliste töötubade kaudu arendada 14–19-aastaste Tallinnas elavate ja vene keelt kõnelevate noorte 21. sajandi töömaailmas vajaminevaid oskusi, et toetada nende konkurentsivõime tööturul.  

Koolituse sihtrühm:
14–19-aastased Tallinnas vene keelt kõnelevad noored
Koolituse töökeeleks on vene keel. Osalemine on tasuta!
Toimumiskoht:
Kesklinna noortekeskus (Raua 23)

Info vene keeles.

Uued teemad:

NB! Koolitus jääb ära!

Mina kui bränd
18.03.2020 🕑 15.15–17.45
Toimumiskoht: Kesklinna noortekeskus (Raua 23)
Koolitaja: Jelizaveta Dulberg (JELIZAVETA DULBERG CONSULTING OÜ)

Koolitusel räägitakse, kuidas luua iseenda bränd ja kuidas tegeleda eneseturundamisega, et tagada konkurentsivõimelisus tööturule sisenemisel ja seal püsimisel.
Koroonaviiruse haigus COVID-19

NB! Koolitus jääb ära!

21. sajandi tööturu võimalused ja tööprognoosid
15.04.2020 🕑 15.30–18.00
Toimumiskoht: Kesklinna noortekeskus (Raua 23)
Koolitaja: Argo Bachfeldt (Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist)

Koolitusel antakse ülevaade 21. sajandi tööturu võimalustest ja tutvustatakse tööprognoose tulevikus, et soodustada informeeritud otsuste tegemist. 


Lisainfo:
Anette Mandel
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
noorsootöö osakonna tööhõive ja ettevõtlikkuse vanemspetsialist
Tel: 641 1702
anette.mandel@tallinnlv.ee 

Lisainfo vene keeles:
Jelena Škenjova
Tallinna Spordi-ja Noorsooamet
noorsootöö osakonna infospetsialist
Tel: 642 0592
jelena.skenjova@tallinnlv.ee


Toimunud üritused:

Arengulaborid 2020:

Veebruar
12.02.2020 🕑 15.30–18.00
Sotsiaalsed oskused tööturul
Toimumiskoht: Kesklinna noortekeskus (Raua 23)
Koolitaja: Olga Hiielo (psühholoog, karjääri spetsialist ja positivse psühhoteraapia nõustaja VI, kirjanik, andragoog VI)
Registreerimine on lõppenud.

Koolitusel omandavad noored sotsiaalseid oskuseid ja kompetentse, näiteks, nagu emotsioonidega toimetulek, edukas meeskonnatöö, suhtlemistõkked jt.

Arengulaborid 2019:

07.12.2019 🕑 12.00–15.00
Visuaalne mõtlemine
Toimumiskoht: Kesklinna noortekeskus (Raua 23)
Koolitaja: Deniss Jersov (MTÜ Estonian UNESCO Youth Association juhatuse liige)

Koolitusel õpetatakse, kuidas kaudu arendada enda visuaalselt mõtlemist, mis toetaks samal ajal ka noorte töömaailma jaoks vajaminevaid oskuste arengut, seda nii tiimitöös kui ka uute teadmiste omandamisel.


13.11.2019 🕑15.30–18.00
Investeerimise põhialused
Toimumiskoht: Kesklinna noortekeskus (Raua 23)
Koolitaja: Jekaterina Tint (Target Smart OÜ, Digli OÜ)

Koolituse eesmärk on edasi anda finantskirjaoskuse ja investeerimise põhitõdesid. Koolitusel räägime sellest, kuidas raha hallata ja enda rahaasju planeerida, kuidas alustada investeerimisega raha kasvatamise eesmärgil ning mida esimeste sammude tegemiseks teada ja millega arvestada.


12.10.2019 🕑 12.00–15.00
Juhtimisoskus ja otsuste tegemine
Toimumiskoht: Kesklinna noortekeskus (Raua 23)
Koolitaja: Anna Konovalova (Kurtna noortekeskuse juhataja)

Koolituse eesmärgiks on õpetada juhtimisoskuseid ja otsuste tegemise kunsti kui 21. sajandi töömaailma olulisemaid oskusi. Koolitusel õpime juhtimisega ja otsuste tegemisega kaasnevaid põhipostulaate, läbides praktilisi harjutusi. 


Eneseareng algab siis, kui mugavustsoon lõpeb
25.09.2019 🕑 15.30–18.00
Toimumiskoht: Kesklinna noortekeskus (Raua 23)
Koolitaja: Jelizaveta Dulberg (JELIZAVETA DULBERG CONSULTING OÜ)

Koolitusel räägime kõigest, mis on seotud enesearenguga. Näiteks saate teada, kuidas arendada oma oskusi, kuidas teha töö-, õppimis- ja suhtevalikuid, kuidas püstitada eesmärki, mis tooks edu jm.


Arengulaborid 2018–2019:

Kandideerimisdokumentide edukas koostamine
6.04.2019 🕑 12–15
Toimumiskoht: Endla 4 (Projektiekspert OÜ, 5. korrus)

Koolitusel saavad noored praktiliste harjutuste kaudu teadmisi, kuidas edukalt tööturule siseneda ja koostada kandideerimisdokumente (CV, motivatsioonikiri, kaaskiri), võttes sealjuures arvesse ka tänapäeva tööturu ja tööotsimisega seotud eripärasid.

Koolitust viib läbi Anna Konovalova, Narva-Jõesuu noortekeskuse juhataja.


21. sajandi tööturu võimalused ja tööprognoosid
12.03.2019 🕑 15.30–18.00

Koolitusel antakse ülevaade 21. sajandi tööturu võimalustest ja tutvustatakse tööprognoose tulevikus, et soodustada informeeritud otsuste tegemist. 

Programm
15.15–15.30 Registreerimine
15.30–16.30 Tööturu hetkeolukord, tulevikutöö, tulevikuoskused
16.30–16.40 Paus
16.40–18.00 Tööle kandideerimine 21. sajandil
18.00 Lõpp

Koolitust viib läbi Argo Bachfeldt, Eesti Töötukassa karjääriinfo spetsialist.


Eneseareng algab siis, kui mugavustsoon lõpeb
6.02.2019 🕑 15.30–18.30 
Toimumiskoht: Raua 23 (Kesklinna noortekeskus, 2. korrus)

Koolitusel õpitakse, kuidas lahendada erinevaid situatsioone ja kuidas nendega proaktiivselt kohaneda.

Koolitust viivad läbi Tallinna mobiilsed noorsootöötajad.


Visuaalne mõtlemine
19.01.2019 🕑 12–15.30
Toimumiskoht: Suur-Ameerika 35

Koolitusel õpetatakse, kuidas kaudu arendada enda visuaalselt mõtlemist, mis toetaks samal ajal ka noorte töömaailma jaoks vajaminevaid oskuste arengut, seda nii tiimitöös kui ka uute teadmiste omandamisel.

Koolitust viib läbi Denis Jershov, MTÜ Estonian UNESCO Youth Association juhatuse liige.


Avalik esinemine ja eneseväljendus
5.12.2018 🕑 15.30–18.00

Koolitusel õpetatakse avalikku esinemist ja eneseväljenduse eripärasid – seda nii selgeks sõnumiedastamiseks kui ka ideede ja seisukohtade edukaks tutvustamiseks.

Koolitust viib läbi Ilja Šnitko, TedX Lasnamäe esinejate kuraator.


Sotsiaalsed oskused tööturul
15.11.2018 🕑 15.30–18.30

Koolitusel omandavad noored sotsiaalseid oskuseid ja kompetentse, näiteks, nagu emotsioonidega toimetulek ja toimetulekustrateegiad pingeolukorras, edukas meeskonnatöö, suhtlemistõkked jt.

Koolitust viib läbi Mall Tamm, sotsiaalpedagoog, kunstiterapeut ja nõustaja Avatud Meele Instituudis.

Programm
Kell 15.15–15.30 Registreerimine
Kell 15.30–16.00 tutvumine, lühike sissejuhatus teemasse
Kell 16.00–18.00 praktiline töötuba
Kell 18.00–18.30 tagasiside, arvamused, küsimused/vastused


Kuidas jagada end töö- ja eraelu vahel?
17.10.2018 🕑 15.30–18.30

Koolituse eesmärk on õpetada, kuidas hoida oma vaimset tervist nii töö- kui ka eraelus.

Koolitust viib läbi Tatiana Kaparina, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse sotsiaaltöötaja. 


Mina kui bränd
27.09 2018 🕑 15.00–17.30

Koolitusel räägitakse, kuidas luua iseenda bränd ja kuidas tegeleda eneseturundamisega, et tagada konkurentsivõimelisus tööturule sisenemisel ja seal püsimisel.

Koolitust viib läbi Jelizaveta Dulberg, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja.


Arengulaborid 2017–2018:

4. aprill 2018 kell 15.00–17.00 

"Edukas kandideerimine" 

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas edukalt tööturule siseneda ja koostada edukad kandideerimisdokumendid – CV, motivatsioonikiri ja kaaskiri.

Koolituse viib läbi Alla Utgof, Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest.


15. märts 2018 kell 15.00–17.00 

 "Samm lähemale teadlikumale karjäärivalikule" 

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas teadvustada karjäärivõimalusi, sh kuidas luua iseenda bränd.  

Koolituse viis läbi Tanja Dibou ja Alla Utgof, Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest.


7. veebruar 2018 kell 15.00–18.00 
"Kohanemisvõime ja julgus eksida" 

Käesoleva koolituse eesmärgiks on vanuses 14–19-aastastele õpetada, kuidas oleks võimalik soodustada protsessi efektiivsemalt emotsioonidega tegelemiseks ja praktiseerida paindlikkust kui ka struktuuri.

Koolituse viis Snezana Stoljarova, spordipsühholoog.


25. jaanuar 2018 kell 15–18
"Loovus ja innovatsioon"

Koolituse eesmärgiks on õpetada kompetentside arendamist ehk seda, kuidas saab pakkuda võimalusi loomaks innovatsiooni ja uusi ideid, sh võimaldada autonoomsust otsuste tegemisel.

Koolituse viis läbi Denis Jershov, MTÜ Estonian UNESCO Youth Association juhatuse liige.

Kava
Kell 15.00 Tutvumine: kes meie oleme, kust meie tuleme. Töötoa sissejuhatus.
Kell 15.15 Miks loovus ja innovatiivsus on olulised. Loovuse füsioloogiast. Näiteid elust.
Kell 15.45 Lihtsad tööriistad loovuse toetamiseks ja lahenduste leidmiseks: SCAMPER, inversioon, PMI, bissotsiatsioon, randomiseerimine. Praktiline töö.
Kell 17.00 Näiteid oma tööst. Kus veel saab rakendada loovust. Loovkirjutamine ja protsessi visuaalne juhtimine.
Kell 17.15 Küsimused, vastused, soovitused, kokkuleped järgmiseks kokkusaamiseks.


6. detsember 2017 kell 15–17

"Töömaailma võimalused 21. sajandil" 

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas edukalt märgata karjäärivõimalusi ja neid endale teadvustada. Kuidas ka nt vabatahtlik töö, heategevus, töövarjutamine või töö välismaal karjäärioskuste edendamisel kasuks tulevad. 

Praktiline ülesanne "Praktiline töövarjutamise protsess".

Koolituse viis läbi Tanja Dibou ja Alla Utgof, Põhja-Eesti Rajaleidja keskusest.


22. november 2017 kell 15.30–18 "Koostöö ja läbirääkimised"

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas soodustada lugupidamist ja tolerantsust indiviidide suhtes ja teha edukat koostööd multikuulturses ühiskonnas.

Koolituse viivad läbi Tallinna mobiilsed noorsootöötajad Aleksei Jefimov ja Alexander Arabkin.

Programm:

15.30–15.40 – Sissejuhatus (MONO, koolitussari „Arengulaborid“ eesmärk, mitteformaalne õpe + koolitusekava, koolituse sisu, rollid koolitusel, reeglid jms)
15.40–15.45 – Energizer
15.45–16.30 – Koostöö ja läbirääkimiste praktiline töötuba I
16.30–16.45 – Paus
16.45–17.15 – Koostöö ja läbirääkimiste praktiline töötuba II
17.15–17.45 – Kokkuvõte ja tagasiside 


19. oktoober 2017 kell 15–18
"Komplektsete probleemide lahendamine ja kriitiline mõtlemine" 

Koolituse eesmärgiks on õpetada, kuidas läheneda komplektsetele ja mitmekülgsetele väljakutsetele. Koolitusel õpitakse ka, kuidas lahenduste loomisel mõelda kriitiliselt ja kaaluda eri võimalusi. Selleks teeme läbi mitmeid praktilisi harjutusi. 

Koolituse viivad läbi Tallinna mobiilsed noorsootöötajad Aleksei Jefimov ja Alexander Arabkin.

Programm:

15.00–15.30 – Sissejuhatus (MONO, koolitussari „Arengulaborid“ eesmärk, mitteformaalne õpe + koolitusekava, koolituse sisu, rollid koolitusel, reeglid jms)
15.30–15.35 – Energizer
15.35–16.30 – Konfliktide/probleemide lahendamise praktiline töötuba I
16.30–16.45 – Paus
16.45–17.15 – Konfliktide/probleemide lahendamise praktiline töötuba II
17.15–17.45 – Kokkuvõte ja tagasiside 


30. september 2017 kell 12–15
 "Juhtimisoskus ja otsuste tegemine"

Koolituse eesmärgiks on õpetada juhtimisoskuseid ja otsuste tegemise kunsti kui 21. sajandi töömaailma olulisemaid oskusi. Koolitusel õpime juhtimisega ja otsuste tegemisega kaasnevaid põhipostulaate, läbides praktilisi harjutusi. 

Koolituse viib läbi Anna Konovalova, Kurtna noortekeskuse juhataja.

Programm:

12.00– 12.10 Tutvustamine
12.1012.20 Ajurünnak
12.20– 13.25 Mis on juhtimisoskused ja kellel seda on vaja?
- enesejuhtimine;
- ajajuhtimine;
- meeskonna juhtimine;
- praktilised ülesanded.
13.25–13.40 Paus
13.40–14.20 Otsuste tegemine – mis, milleks ja kuidas?
14.20– 14.50 SWOT – analüüs otsuste tegemiseks (praktiline ülesanne)
14.50–15.00 Küsimused ja tagasiside

 

Viimati muudetud 13.03.2023