Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vabatahtliku töö võimalused noortele

Vabatahtliku töö võimalused noortele

VABATAHTLIK-TÖÖ-TARTUS-1-e1601624099145.png
Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust igapäevasele tegevusele, võimalust end arendada ja maailmapilti avardada. Annab juurde uusi oskusi, kogemusi ja teadmisi, vajalikke töökogemusi ja uusi tutvusi, võimaluse teha midagi head ja kasulikku, end avastada ja proovile panna, veeta vaba aega sisukalt ja lõbusalt.

Vabatahtlikuks olemine ei eelda varasemat kogemust või omandatud keskharidust. Kõik inimesed võivad olla vabatahtlikud. Enne vabatahtlikuna tegutsemist kaalu oma oskusi ja võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks. Lähtu vabatahtliku tegevuse heast tavast ning mõtle läbi, miks sa vabatahtlik olla tahad, mis on sulle oluline ning kuhu ja kui tihti tahaksid panustada.

Vabatahtliku tegevuse tüübid:

  • Omaalgatuslik vabatahtlik tegevus. Võtad kätte ja teed kogukonnas midagi, mis kõigile kasu toob. Näiteks värvid ära laste mänguväljaku, organiseerid talgusid jmt.
  • Organiseeritud vabatahtlik tegevus. Osaled mõne organisatsiooni või ühingu tegevustes ja algatustes.
  • Ühekordne vabatahtlik tegevus. Panustad ühe konkreetse sündmuse, ürituse, projekti raames või ühined mõne üleskutsega tulla appi.
  • Regulaarne vabatahtlik tegevus. Panustad pidevalt pikema aja jooksul oma aega, energiat ja oskusi. 
Vabatahtlikuna töötamine on muutumas üha populaarsemaks ja võimalusi panustada on palju:
  • Vabatahtliku tegevuse võimalustega saab lähemalt tutvuda siin ja siin.
  • Juhul kui endale sobivat tegevust ei leia, siis võib uurida, mida on pakkuda välismaal. Inspiratsiooni ja julgustust saab vabatahtlike kogemuslugudest.
  • Välismaale võib vabatahtlikuks minna ka omal käel või otsida ideid rahvusvahelisest internetiportaalist.
  • Kodanikuühiskonna olemust on võimalik mõistma õppida ka läbi vabaühenduses teostatava kogukonnapraktika.
Lisaks saab kõik vabatahtliku töö kogemused hiljem tööturule sisenedes ära kasutada ja oma CV-sse lisada. Kuna kõiki teadmisi ja oskusi ei tõenda diplom või tunnistus, siis on hea vabatahtlikus tegevuses omandatud kogemused kirja panna vabatahtliku passi ning kasutada seda koos elulookirjeldusega enda kogemuse tõendamiseks tööturul, õpingutes või stipendiumidele kandideerides.
Võimalused vabatahtlikuks tööks Eestis

1. Vabatahtlike värav
Kodulehelt leiab kogu info vabatahtliku töö kohta.

2. Heateo Sihtasutus
Sihtasutuse missiooniks on käivitada ja kasvatada algatusi, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas. Sihtasutuse vabatahtlikud panustavad oma professionaalseid oskusi ja teadmisi ühiskondliku mõjuga algatustesse nõuandjate, arendusprojektide läbiviijate või abilistena.

3. Teeme Ära
Teeme Ära eesmärk on panustada Eesti elukeskkonna ja kodanikuühiskonna arengusse, edendades kodanikes aktiivset hoiakut, tugevdades kohalikke kogukondi ning toetades nende liidrite kujunemist. 

4.  
Eesti Punane Rist
Eesti Punane Rist tegutseb kõikjal Eestis: õpetab esmaabi, teeb ennetustööd, aitab ühiskonna enimhaavatavaid liikmeid ja panustab kogukondade heaollu ning turvalisusesse. Kriisiajal tegutsevad nende heaks, kes abi vajavad, seda nii Eestis kui välismaal. Vabatahtlik saab aiks olla toidupakkide kokku panemisel ja abivajajateni toimetamisel, info jagamisel elanikele ja keerukama logistilise probleemi lahendamisel. Ülesanded võivad vastavalt piirkonna vajadustele varieeruda. Vabatahtlikul ei pea olema meditsiinilisi teadmisi ega oskusi, väljaõppe saab kohapeal.

5. Eesti Toidupank
Vabatahtlikuna on võimalus anda oma panus toidupanga igapäevatöösse ja arendusse. Annetatud toit teeb läbi pika teekonna, enne, kui see jõuab abivajajani. Just vabatahtliku abiga jõuab toit kaubandusest toidupanka, saab hoole ja hoolitsusega sorteeritud, ladustatud, komplekteeritud ja abivajajatele jagatud.

6. Eesti Pagulasabi 
Vabatahtlikud löövad Pagulasabi tegevuses kaasa peamiselt kohanemismentorite ja keelepartneritena, samuti pakuvad pagulastele tööalaste mentorite võimalust. Vabatahtlikke spetsialiste on lähetatud ja lähetamas välismaale Pagulasabi humanitaarabi projektide juurde.

7. Tallinna Keskraamatukogu
Keskraamatukogu vabatahtlikuna saab kaasa lüüa ürituste läbiviimisel, sh projektide kirjutamisel, raamatukogu teenuste kohta info jagamisel, keelekohvikutes abistamisel, algajate arvutikasutajate juhendamisel, veebilehe ideede genereerimisel ja teostamisel, teatud raamatukogutööde tegemisel (raamatute korrastamine riiulitel), lastele tegevuse korraldamisel (ettelugemine, käelise tegevuse juhendamine jms). Vabatahtlikuks on oodatud kõik alates noortest kuni eakateni, eri rahvusest inimesed, erivajadustega inimesed. 

8. Eesti Loomakaitse Selts
Loomakaitse seltsi vabatahtlikul on võimalus panustada talle sobival viisil ja määral, kasutades selleks oma ainulaadseid oskusi ja võimalusi. Pildista, tõlgi, disaini, kokka, abista transpordiga või paku kodu. Vaid mõned tunnid kuus oma aega jagades saab koos palju muuta. Vabatahtlike abi vajatakse seetõttu, et tagada professionaalne ja tõhus loomade kaitse ning abistamine, levitada loomakaitse põhimõtteid ja teavitada avalikkust loomasõbralikest eluviisidest, edendada loomapidamiskultuuri ja tutvustada vastutustundlikke loomapidamise põhimõtteid ning tõsta ühiskonna teadlikkust erinevatest loomadega seotud teemadest.

9. Vabaühenduste Liit
Vabaühenduste Liidus tehakse palju selliseid asju, milles saab vabatahtlikuna kaasa lüüa. Näiteks veebilehel toimetamine ja info kaasajastamine, analüüsimine, algatuste ja projektide eestvedamine, tõlkimine ja keeletoimetamine, graafiline disainer jms.

10. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur
Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Vabatahtlik teenistus välismaal või koduriigis, noortevahetused, noorte osalusprojektid ja koolitused. 

11. EstYes
EstYesi peamiseks tegevusvaldkonnaks on erinevate rahvusvaheliste projektide koordineerimine. Vabatahtlikul on võimalus hakata mentoriks, astuda liidrina vabatahtlike malevasse, osaleda heategevusaktsioonidel, abistada messidel ja konverentsidel, olla sündmustel fotograaf, teha tõlketööd jms.

12. YFU Eesti 
YFU Eesti pakub rahvusvahelisi hariduslikke õpilasvahetusprogramme. YFU vabatahtlikuks olemine annab suurepärase kogemuse näha õpilasvahetuses osalevaid noori ja peresid, korraldada või osaleda põnevatel üritustel ja saada uusi teadmisi ning huvitavaid tutvusi üle kogu maailma. 

13. Involved
Involved eesmärgiks on elukestva õppe võimaluste loomine ning indiviidide ja erinevate sihtgruppide arengu soodustamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Vabatahtliku tegevuse arendamine, propageerimine ja koordineerimine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, ürituste ja projektide korraldamine, tööpraktika võimalused jms.

14. MTÜ Continuous Action
Continuous Action on vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev organisatsioon, mis ühendab endas elukestva õppe, võrdsete võimaluste pakkumise ning vabatahtliku tegevuse arendamisest ja korraldamisest huvitatud inimesi. Vabatahtlikul on võimalus tegeleda rahvusvaheliste haridusprojektide (projektijuhi assisteerimine), rahvusvahelise infotöö ning kohalike projektide ja partneritega.

15. Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT
SCULT on rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine, mis viib kokku spordivabatahtlikud ning spordiürituste korraldajad nii Eestis kui ka välismaal. SCULT aitab spordivabatahtlikul leida spordisündmusi ja -klubisid uute kogemuste saamiseks ja sõprade leidmiseks nii Eesti kui kaugemalgi.

16. MTÜ Mondo
Mondo on globaalset ebavõrdsust leevendav Eesti organisatsioon. Mondo keskendub hariduse, tervise, toimetuleku, keskkonna ja digivõimekuse programmidele partnerriikides ning maailmaharidusele Eestis. Alates 2018. aastast lähetab Mondo vabatahtlikke EU Aid Volunteers ehk Euroopa humanitaarabi vabatahtlike programmi kaudu Keeniasse, Ugandasse, Ghanasse, Ukrainasse, Gruusiasse ja Türki. 

17. Ökoskaudid
Ökoskautlus on eelkõige maailmavaade, mis juhindub skautlikust kasvatussüsteemist ning keskkonnateadlikust elustiilist. Ökoskaut ei ole pelgalt loodusesõber, nagu teised skaudid, vaid ta püüab pidevalt loodust sügavamalt tundma õppida ja keskkonnasõbralikult elada. Vabatahtlikul on võimalus viia noortegruppidele läbi keskkonnateadlikkuse teemalisi ringe, vahendada infot ühingu ja lapsevanemate vahel, osaleda koos noortega riiklikel ja kohalikel üritustel ning ühingu tegevuse planeerimisel ja elluviimisel.

18. Eestimaa Looduse Fond
Eestimaa Looduse Fond on sõltumatu vabaühendus, kes kaitseb loodust, kasutades parimat ekspertteadmist, uuenduslikke lahendusi ja igaühe kaasabi. Vabatahtlikul on võimalus osaleda talgulisena või hakata talgujuhiks erinevatel loodustalgutel aastaringselt, aidata konnadel turvaliselt teed ületada, lüüa talgulise, talgujuhi või meeskonna abikäena kaasa Teeme Ära talgupäeval, hakata merereostuse tõrje vabatahtlikuks või minna praktikale.

19. Kadunud laste infotelefon
Kadunud laste infotelefon 116 000 on üleeuroopaline kadunud laste abitelefoni number, kuhu on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis kui ka mõnes teises Euroopa riigis. Kadunud laps võib olla nii eksinud väikelaps, keerulises olukorras teismeline kui vanema või kellegi teise poolt röövitud  alaealine. Vabatahtlik koondab enda tegevustesse teisi vabatahtlikke, kes aitaksid vajadusel otsida kaduma läinud lapsi ning saab suurendada oma teadmisi kadunud laste ja kriisijuhtumite valdkonnas.

20. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
Sotsiaalsete ettevõtete võrgustik aitab kaasa ühiskonda paremaks muutvate ettevõtete loomisele ja kasvule. Sotsiaalsete ettevõtjate sihiks on lahendada valupunkte ettevõtlikul moel, sageli otseselt ettevõtluse kaudu. Kui traditsioonilise sotsiaalabi kaudu abistatakse neid, kes on nõrgemad, abitumas olukorras ega tule iseendaga päriselt toime, süvendades sageli inimeste õnnetu-olemise tunnet ja abitust, siis sotsiaalse ettevõtluse läbi ärgitatakse inimesi ise oma eluga toime tulema, aidatakse taastada eneseusk ja iseseisva hakkamasaamise võime. Näiteks luuakse ettevõte, mis pakub vajalikku tööd ja innustab enesesse uskuma lootuse kaotanud inimesi, nagu endised kinnipeetavad või uimastisõltlased. Vabatahtlikul on võimalus panustada sotsiaalse ettevõtjana, vabatahtliku panustajana, rahalise või mitterahalise toetajana või akadeemilise uurijana.

Võimalused vabatahtlikuks tööks välismaal

1. Euroopa solidaarsuskorpus
Euroopa solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mille abil luuakse noortele võimalused kas oma koduriigis või välismaal vabatahtlikus tegevuses osalemiseks või ka sellistes projektides töötamiseks, mis on suunatud Euroopa kogukondadele ja inimestele.

2. EstYes
EstYesi kaudu saab minna vabatahtlikuks Euroopasse ja osaleda nii lühi- kui ka pikaajalistes projektides. Lisaks saab osaleda ka väljapool Euroopat, olgu selleks siis sotsiaalsed ja kultuurilised projektid Aasias, kilpkonnade päästmine Mehhikos või festival Euroopas.

3. Involved
Involved abiga leiab põnevaid rahvusvahelisi võimalusi vabatahtlikuks tööks ja praktikaks.

4. MTÜ Mondo
Mondo on globaalset ebavõrdsust leevendav Eesti organisatsioon. Mondo keskendub hariduse, tervise, toimetuleku, keskkonna ja digivõimekuse programmidele partnerriikides ning maailmaharidusele Eestis. Alates 2018. aastast lähetab Mondo vabatahtlikke EU Aid Volunteers ehk Euroopa humanitaarabi vabatahtlike programmi kaudu Keeniasse, Ugandasse, Ghanasse, Ukrainasse, Gruusiasse ja Türki.

5. Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT
SCULT on rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine, mis viib kokku spordivabatahtlikud ning spordiürituste korraldajad nii Eestis kui ka välismaal. SCULT aitab spordivabatahtlikul leida spordisündmusi ja -klubisid uute kogemuste saamiseks ja sõprade leidmiseks nii Eesti kui kaugemalgi.

6. AIESEC
AIESEC on rahvusvaheline noorteorganisatsioon, mis arendab noorte juhtimispotentsiaali mitmesuguste praktiliste kogemuste kaudu, sealhulgas praktika, vabatahtliku töö ja palju muud raames.

Tutvu ka rahvusvaheliste organisatsioonidega:

Viimati muudetud 19.03.2024