Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mis on noortevolikogu?

Mis on noortevolikogu?

Noortevolikogu on kohaliku tasandi noorte osaluskogu ehk noortevolikogu, mis on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on 14-21aastased Tallinna noored. Noorte osalusel on kohaliku omavalitsuse toimimisel suur roll. Noori kaasates ei kuule ega õpi noored ainuüksi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. 

Tallinna linna noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huve, rääkida kaasa noori puudutavates küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Noortevolikogu:
1) arutab noori puudutavaid küsimusi ning teeb linnavolikogule ja linnavalitsusele noorte
huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid ning korraldab koolitusi ja
üritusi, et suurendada noorte teadlikkust ja aktiivsust;
3) teeb koostööd noortevolikogude, õpilasesinduste, noortekeskuste ja teiste
organisatsioonidega;
4) esindab Tallinna noori maakondlikel, riigisisestel või rahvusvahelistel noorteüritustel.

Linnavolikogu konsulteerib noortevolikoguga linna puudutavate küsimuste kavandamisel, lahendamisel ja hindamisel. Noortevolikogu nõustavad ja toetavad Tallinna Haridusamet ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei.

Igast linnaosast valitakse noortevolikokku enim hääli saanud kandidaadid vastavalt linnaosa mandaatide arvule. Aastatel 2023-2025 esindavad Tallinna noorte huve 26 noort erinevatest linnaosadest. Tutvu noortevolikogu koosseisuga siin.

Tallinna linna noortevolikogu asutati 05.05.2011.

Viimati muudetud 21.02.2024