Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Osale

Tule osale noortevolikogus!

Noortevolikogu liikmeks saab kandideerida noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn ja kes on valimiste ajal 14–21-aastane. Kandideerida saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas. Noortevolikogu liikmeks kandideerijal tuleb valimiskomisjonile esitada digiallkirjastatud kandideerimisavaldus. Valimiskomisjoni otsusel võib kandideerimisavalduse esitada ka paberil allkirjastatuna.

Kandideerimiseks noortevolikogusse tuleb täita avaldus, mis sisaldab ülevaadet senise tegevuse kohta noortevaldkonnas ja omapoolset nägemust tööst noortevolikogus. Järgmisesse noortevolikogu koosseisu 2021/2023 kandideerimine avatakse 2021 oktoobris.

Tallinna linna noortevolikogu on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Ei jaksa valimisteni oodata?

Võta meiega ühendust (vt. kontakt) ning leiame üheskoos võimaluse Sinul oma ideed välja öelda, küsimustele vastused leida ning ka reaalsete asjade tegemises osaleda!

Viimati muudetud 27.09.2021