Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

Erivajadustega lapsena käsitleme last, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.

Lapse erivajadusest teavitavad lasteaia direktorit ja rühma pedagooge lapsevanemad. Kui erivajadus ilmneb lasteaias lapse arengu jälgimise ja analüüsi tulemusena, teevad pedagoogid (vajadusel koostöös logopeediga) lapsevanemale ettepaneku spetsialistide poole pöördumiseks ja erivajaduse diagnoosi täpsustamiseks.

TÖÖ PÕHIMÕTTED:

  • Töö erivajadusega lastega toimub lähtuvalt lapse arengulisest vanusest, diagnoosist ja vastavalt Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppekavale.
  • Erivajadusega laps võtab osa rühma ja lasteaia ühistest tegevustest vastavalt oma võimetele.
  • Individuaalne tegevuskava koostatakse lastele kellel on raske kõne- või muu diagnoositud puue või erivajadus (tasandusrühma lapsed, erivajadusega lapsed sobitusrühmas, koolipikenduse saanud lapsed).
  • IAK koostavad rühma pedagoogid selles valdkonnas, mis vajab suuremat tähelepanu tuginedes lapse arengu jälgimise analüüsile.
  • Kõneliste erivajadustega lastega toimub töö nii individuaalselt kui ka alagrupi tegevustes lähtuvalt logopeedi hinnangust.
  • Kaua puudunud lastega tehakse individuaalset tööd kaasates ka lapsevanemaid (IAK-d ei koostata).
  • Andekatele lastele antakse ülesandeid, mis on neile võimetekohased ning võimaldavad eduelamust (IAK-d ei koostata).
  • Kui lapsel on tekkinud erivajadus seoses teise keele- või kultuurikeskkonnaga, tehakse lapsega enam individuaalset tööd koostöös lapsevanemaga.
  • Igapäevatöös arvestatakse lapse individuaalset arengutaset, leides talle vastavalt vajadusele kergemaid või raskemaid ülesandeid. Peamine põhimõte on selles, et lapsele antavad ülesanded peavad olema veidi ees lapse arengutasemest, et lapsel oleks motivatsioon pingutada ja tunda eduelamust.
  • Toiduallergia olemasolul esitab lapsevanem sellekohase arstitõendi ning arsti poolt soovitatud asendustoiduainete nimekirja, mille alusel toiduallergiaga lapsele koostatakse erimenüü.

Viimati muudetud 21.02.2024