Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laste arengu jälgimine

Laste arengu jälgimine

Lapse arengu analüüsimise ning hindamise põhimõtted ja korraldus

 

Lasteaias jälgitakse lapse vaimset ja sotsiaalset arengut ning arengut õppekava erinevates valdkondades.

Lapse arengu analüüsimise meetoditeks on vaatlus, vestlus, osalusvaatlus, lapse tööde analüüs. 6-7 a lastega viiakse läbi Tove Kroghi test.

Igale lapsele koostatakse arengumapp, mis sisaldab erinevaid lapse arengut tõestavaid materjale.

Lapse arengut kirjeldatakse Eliis-keskkonnas lapse arengukaardil tuginedes lasteaias väljatöötatud lapse arengunäitajatele erinevates valdkondades . Arengut kirjeldatakse arengukaardil sügisel ja kevadel (oktoobris ja aprillis).  Arengukaarti Eliisis täidavad rühma õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetaja ning kõneravi saavatel lastel ka logopeed. 

Lapse koolivalmidust hinnatakse arengu jälgimise vormi kaudu ning 6-7 aastaste lastega viiakse jaanuaris läbi joonistustest (Tove Kroghi test). Testi tulemusi analüüsitakse ja tutvustatakse lapsevanemale arenguvestlusel.

Arenguvestlused lapsevanematega viiakse läbi üks kord õppeaastas, kevadel. Vestluse viib läbi üks rühma pedagoogidest. Vestluseks sobiva aja saab lapsevanem ise eelnevalt valida. Kõigile osapooltele sobivuse korral võib vestluse viia läbi ka turvalises interneti keskkonnas.  Üldjuhul sõlmitakse lapsevanemaga peale vestlust suuline kokkulepe, mis osas lapsevanem saab laste kodus arendada. Kui pedagoog ja/või lapsevanem peab vajalikuks, sõlmitakse kirjalik kokkulepe, mille koopia jääb ka lapsevanemale.

Tasandusrühmades toimuvad vestlused uute laste vanematega ka septembris. Vestlus kaasneb lapse  individuaalse arenguplaani koostamisega.

Igapäevases töös arvestatakse lapse individuaalset arengutaset, leides talle vastavalt vajadusele kergemaid või raskemaid ülesandeid. Peamine põhimõte on selles, et lapsele antavad ülesanded peavad olema veidi ees lapse arengutasemest, et lapsel oleks motivatsioon pingutada ja saada ka eduelamus. Individuaalne töö kavandatakse/kajastatakse  Eliisis.

Pedagoogid teevad kokkuvõtte peale lapsevanematega arenguvestluste läbiviimist ning kavandavad vajalikud meetmed järgnevaks õppeaastaks. Antud kokkuvõte edastatakse õppealajuhatajale juuni alguseks.

  • Täpne  lapse arengu jälgimise ja lastevanematega läbiviidavate arenguvestluste protseduur on sätestatud  korras „Lapse arengu jälgimise ja lastevanematega läbiviidavate arenguvestluste kord”.

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina-Marju Jaksen, õppealajuhataja

Tel 6573937; e-post: [email protected]

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024