Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

LASTEAEDA VASTUVÕTMINE

LASTEAEDA VASTUVÕTMINE

Lasteaiakoha taotlemine 

Lasteaeda võetakse vastu 1,5-7aastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn. Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lasteaiakoha  taotlemine  Tallinna    munitsipaallasteaias :

Lasteaiakoha taotlemiseks saab  lapse sünnitunnistuse alusel täita Tallinna Haridusameti kodulehel asuva   vastuvõtu    taotluse (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe    Reader), kuhu on märgitud:  

  • kuni kolm lasteasutuse valikut;    
  • koha soovimise aeg.    

 1. Lasteaiakohta saab taotleda  iseteeninduskeskkonna kaudu,    sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

2. Lasteaiakoha taotlemiseks võib esitada koha peal (pabertaotluse) direktori vastuvõtuajal (esmaspäeviti 16.00-18.00  ja neljapäeviti 9.00-11.00), või saata digiallkirjastatud taotluse e-postiga     lasteaia meiliaadressile: [email protected].

  •  Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue    valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist kõikidesse valitud lasteaedadesse.  

3. Õed vennad lasteaia järjekorras

  •  Lasteasutuses lapse lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui asjaomases vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps.

  • Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas vanuses. Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne taotluse esitamise järgi. 
  • Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel

 

 4. Lasteaiakoha taotlemine tasandus- ja sobitusrühma

  • Informatsiooni lapse tasandus- ja sobitusrühma panemise kohta ning  järjekorda lisamise kohta, anname direktori vastuvõtuajal  esmaspäeval 16.00- 18.00 ja neljapäeval 9.00- 11.00 telefoni teel- 657 3937 või lasteaias Õismäe tee 26.
  • Tasandusrühma või sobitusrühma panemiseks esitab lapsevanem samuti taotluse  ning nõustamiskomisjoni otsuse lasteaia direktorile vastuvõtuajal: esmaspäeviti 16.00-18.00 või neljapäeviti  9.00-11.00.
  •  Tallinna lapsevanematel tuleb erivajadustega laste nõustamisküsimustes (tasandus-ja sobitusrühma suunamisotsuse saamiseks) pöörduda Innove Rajaleidja Tallinna keskuse koolivälise nõustamismeeskonna poole.

5. Informatsiooni lapse asukoha kohta järjekorras anname direktori vastuvõtuaegadel lasteaias - Õismäe tee 26 ning telefoni teel numbril 657 3937, esmaspäeviti 16.00-18.00 ja neljapäeviti 9.00- 11.00.

 

Õigusaktid ja lisainfo

 

Viimati muudetud 17.05.2024